girl overlooking yacht port

Als gevolg van de aankondiging van brexit zijn er steeds meer Britse expats die de veiligheid van een verblijf buiten het Verenigd Koninkrijk opzoeken. En dat blijft niet beperkt tot de Britse gepensioneerde die zijn oude dag in een zonniger klimaat wil doorbrengen. Mensen jonger dan 55 en millennials willen immers ook gemakkelijker toegang krijgen tot het Europese vasteland met doeltreffende vermogensoplossingen.

Over de offshore-obligatie

De offshore-obligatie is een beleggingsstructuur die de polishouder een brede waaier aan beleggingsopties biedt. Er zit heel wat flexibiliteit ingebouwd, waardoor men kan inspelen op evoluerende persoonlijke omstandigheden. Deze obligatie wordt wereldwijd erkend, in tegenstelling tot andere vermogensstructuren zoals trusts. De wetten en verordeningen hieromtrent zijn in vergelijking bovendien relatief eenvoudig, waardoor het een doeltreffende meeneembare vermogensoplossing is.

Er zijn ook een aantal fiscale voordelen aan verbonden, met name het feit dat de obligatie geen inkomsten oplevert. Hierdoor worden de beleggingen bruto gekapitaliseerd, en is er een belastinguitstel tot afkoop (of een andere belastbare gebeurtenis). Op dat moment wordt de obligatie dan onderworpen aan de inkomstenbelastingregels van het land waar de polishouder verblijft.

Verhuizen naar Spanje: een praktisch voorbeeld

Het Spaanse fiscaal-juridische kader is vrij complex (inkomstenbelasting, spaarbelasting, schenkings- en erfenisbelasting, vermogensbelasting). In een dergelijk klimaat kan het gebruik van wetsconforme obligaties een aanzienlijk voordeel opleveren om de belasting op elk niveau te optimaliseren. Laten we eens een voorbeeld erbij nemen…

De heer Smith is 60 jaar oud en heeft een carrière als professioneel voetbaltrainer achter de rug. Zijn echtgenote, Penelope, is 55 jaar oud en was vroeger een succesvol model. De heer en mevrouw Smith wonen momenteel in Birmingham (Verenigd Koninkrijk).

Samen hebben zij twee kinderen, Jack en Matt, die aan de Britse Oxford University studeren. Onlangs heeft de heer Smith een tweejarig contract ondertekend om een voetbalploeg in de Spaanse Costa del Sol te trainen. Indien daarna het contract niet wordt verlengd, verhuizen zij mogelijk opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk, of blijven zij gewoon in Spanje en gaan ze definitief met pensioen.

De heer en mevrouw Smith bezitten een woning in Birmingham en een beleggingsportefeuille van 3 miljoen pond bij een Zwitserse bank. Zij zoeken een flexibele en efficiënte oplossing om te beleggen en hun vermogen over te dragen aan hun kinderen wanneer zij zouden overlijden. Tezelfdertijd willen zij echter ook elkaar beschermen wanneer de ene echtgenoot vóór de andere zou overlijden. Bovendien is het belangrijk dat zij onmiddellijk toegang hebben tot het belegde kapitaal mocht er zich een onvoorziene gebeurtenis voordoen. Omwille van hun internationale statuut hebben zij een meeneembare en zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Spanje wetsconforme oplossing nodig.

De oplossing die de heer en mevrouw Smith overwegen, is om, terwijl ze nog steeds in het Verenigd Koninkrijk verblijven, in te schrijven op een in het Verenigd Koninkrijk wetsconforme obligatie die werd uitgegeven door OneLife. Beiden zullen zowel de verzekeringnemers als de verzekerden zijn en bovendien zal er een overlijdensdekking van 1% worden toegepast op de obligatie, om er zeker van te zijn dat de levensverzekering zowel in Spanje als het Verenigd Koninkrijk wordt erkend.

De heer en mevrouw Smith zullen gezamenlijk 1 miljoen pond beleggen in de obligatie en een vermogensbeheerder aanstellen om de financiële beleggingen te beheren op basis van een vooraf vastgelegde beleggingsstrategie (of ‘modelportefeuille’) en een discretionair mandaat. Aan de hand van een dergelijke beleggingsplanning zijn ze er immers zeker van dat de polis in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje niet fiscaal wordt gediskwalificeerd of geherkwalificeerd.

De kinderen van de heer en mevrouw Smith zijn de wettelijke erfgenamen van de nalatenschap op grond van hun Brits testament. Men kan daarom ervan uitgaan dat de economische waarde van de Obligaties zal worden geërfd door de kinderen wanneer hun ouders overlijden.

Indien echter één van de echtgenoten overlijdt tijdens de looptijd van de polis, worden de economische rechten overgedragen naar de langstlevende echtgenoot. De fiscale gevolgen van een dergelijke overdracht worden in belangrijke mate bepaald door het ‘UK domicile’ statuut van de heer en mevrouw Smith (de Britse vrijstelling van erfbelasting voor echtgenoten zou in elk geval moeten gelden) en de erfbelastingregels in Andalusië (waar een belastingbonificatie van 99% geldt op de erfbelasting tussen echtgenoten).

Indien het echtpaar zou beslissen om liquide middelen op te vragen tijdens de looptijd van de polis, kunnen zij ofwel de polis aan een financiële instelling verpanden of deze gedeeltelijk/volledig afkopen (waarbij op de gerealiseerde meerwaarden de in Spanje geldende marginale belastingvoet van 23% van toepassing zal zijn).

Tot slot is het ook interessant om te vermelden dat de verhuizing van de heer en mevrouw Smith van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje vlot zal verlopen: er zal immers geen belasting worden geheven op in de obligatie opgebouwde meerwaarden/inkomsten die vervolgens in Spanje voor toekomstige belastingdoeleinden als dusdanig zouden worden erkend.

Deze toelichtingen zijn louter een overzicht van de effecten van grensoverschrijdende successie- en vermogensplanning. De praktische gevolgen ervan moeten dus per geval worden beoordeeld samen met uw adviseur.

Gonzalo Garcia Perez
Wealth Planning manager 

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in :
Geen grenzen voor de Luxemburgse levensverzekering! – Deel I
Geen grenzen voor de Luxemburgse levensverzekering! – Deel II
Meeneembare levensverzekering – wees zo mobiel als u wilt!