De door Luxemburgse verzekeraars aangeboden levensverzekeringen voegen aan de voordelige kenmerken van levensverzekeringen in het algemeen unieke troeven toe in termen van vermogensbescherming, beleggingsflexibiliteit en internationale overdraagbaarheid.

Kiezen voor een Luxemburgse levensverzekering betekent dat uw cliënt profiteert van een strategie op maat van:

 • Zijn vermogensdoelstellingen
 • Zijn beleggersprofiel
 • Zijn woonplaats en die van zijn begunstigden

Dankzij een innovatieve wetgeving die zich aan alle situaties aanpast, ook aan de meest complexe internationale contexten, kan de Luxemburgse levensverzekering oplossingen op maat ontwikkelen voor elk vermogen.

De drie pijlers van de Luxemburgse levensverzekering

De wettelijke en reglementaire context van de Luxemburgse levensverzekeringen berust op drie pijlers, die elk voldoen aan de fundamentele behoeften van iemand die op zoek is naar een stabiele en duurzame oplossing om zijn vermogen te beleggen, veilig te stellen en door te geven.

 1. Talrijke beleggingsmogelijkheden
 2. Optimale bescherming van het vermogen van de verzekeringnemer
 3. Internationale juridische en fiscale veiligheid

Talrijke beleggingsmogelijkheden

Om zijn vermogen te beleggen, kan uw cliënt in vier soorten instrumenten beleggen:

Collectieve beleggingsinstrumenten

 • Twee collectieve beleggingsinstrumenten, die beleggers een gepersonaliseerde combinatie van gestandaardiseerde beleggingen bieden:
  • Externe fondsen: dit zijn beleggingsfondsen die worden aangeboden door gerenommeerde internationale beheerders die beschikbaar zijn voor een breed publiek op de financiële markten. Afhankelijk van hun beleggingsbeleid beleggen deze fondsen in verschillende financiële instrumenten (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, enz.), in euro of in andere valuta en eventueel volgens bepaalde thema’s (ESG, een bepaalde sector, geografie …).
  • Interne collectieve fondsen: dit zijn beleggingsfondsen die door een verzekeraar in samenwerking met gerenommeerde vermogensbeheerders worden gecreëerd om een bepaalde beleggingsstrategie aan te bieden die is afgestemd op de vermogensdoelstellingen van uitsluitend de cliënten van de verzekeraar.

Individueel beheerde beleggingsinstrumenten

 • Twee individueel beheerde beleggingsinstrumenten, waarmee beleggers kunnen beleggen in een oplossing die is afgestemd op hun vermogen, profiel en doelstellingen:
  • Interne “fonds dédiés” bieden toegang tot een grote verscheidenheid aan financiële instrumenten, afhankelijk van het nettovermogen van de belegger en het belegde bedrag, en laat de cliënt tevens toe de vermogensbeheerder van zijn keuze aan te stellen (mits goedkeuring van de verzekeraar)
  • Gespecialiseerde verzekeringsfondsen (beschikbaar afhankelijk van de woonplaats) zijn op maat gemaakte fondsen die een grotere beheersvrijheid (“advies” beheer, met de hulp van een beleggingsadviseur) of langetermijnbeleggingen (“buy and hold” beheer) mogelijk maken

Meer informatie

Optimale vermogensbescherming

Dankzij ze Luxemburgse wet- en regelgeving en de aard van levensverzekeringscontracten geniet de verzekeringnemer een ongeziene vermogensbescherming.

Deze bescherming is gebaseerd op drie pijlers:

 • De Veiligheidsdriehoek: deze unieke regeling ter bescherming van de verzekeringnemer is gebaseerd op een strikte scheiding tussen de activa van de verzekeringnemer en die van enerzijds de verzekeraar en anderzijds de bank waar de activa worden bewaard. Deze scheiding gaat gepaard met streng toezicht op de verzekeraar en de depothoudende bank door het Commissariat aux Assurances (CAA), de Luxemburgse toezichthouder voor verzekeraars. Deze heeft uitgebreide bevoegdheden om het vermogen van de verzekeringnemer in alle omstandigheden te beschermen. Bovendien garandeert het Superprivelege in geval van wanbetaling van de verzekeraar de verzekeringnemers absolute voorrang op de andere schuldeisers van de verzekeraar, met inbegrip van de staat.
 • Onbeslagbaarheid van activa: een fundamenteel kenmerk van levensverzekeringscontracten is dat de activa die in een levensverzekeringscontract worden belegd eigendom worden van de verzekeraar. Zij kunnen dus niet in beslag worden genomen door de schuldeisers van de verzekeringnemer en blijven beschermd tot de beëindiging van het contract. Bovendien heeft alleen de verzekeringnemer het recht om het contract te verpanden of af te kopen, waardoor de veiligheid nog verder vergroot.
 • De economische en financiële stabiliteit van Luxemburg: Luxemburg ontwikkelt zich al tientallen jaren als internationaal financieel centrum en blijft een voortrekkersrol spelen op het gebied van wetgevingsinnovatie. Dankzij de stabiliteit van zijn economie en overheidsfinanciën is het bovendien één van de weinige landen met een Triple A-rating.

Meer informatie

Internationale juridische en fiscale veiligheid

Sinds de publicatie van de Europese richtlijn betreffende de vrije dienstverlening kan een Europese cliënt vrij zijn verzekeringscontract kiezen in elk land van de Europese Unie. Luxemburg greep deze kans met beide handen en biedt sindsdien contracten aan Europese cliënten die juridische en fiscale zekerheid zoeken voor internationale vermogens.

Luxemburgse levensverzekeringen bieden deze zekerheid dankzij:

 • Compliance van contracten met internationale regels
 • Fiscale neutraliteit van contracten (geen dubbele belasting)
 • Internationale meeneembaarheid van contracten

Meer informatie