Al 30 jaar creëren wij innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen voor onze particuliere en zakelijke cliënten via levensverzekeringen, kapitalisatiecontracten en pensioenproducten.

Al meer dan 30 jaar bieden wij verzekeringsmakelaars, onafhankelijke financiële adviseurs, privébanken en family offices financiële diversificatie, pensioenplanning, oplossingen voor vermogensoverdracht, antwoorden op expatvragen, enz., kortom oplossingen in situaties die allemaal een gepersonaliseerde vermogensaanpak vereisen, op maat gemaakt door een team van experts. Zo hebben wij ondertussen een uitgebreid netwerk opgebouwd van trouwe partners die ons vertrouwen om hun cliënten oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op hun situatie en hun behoeften.

Multilokale expertise

Onze unieke knowhow is gebaseerd op de combinatie van onze lokale expertise. Wij zijn actief op acht Europese markten (België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden) en beschikken voor elk daarvan over specialisten op het gebied van vermogensplanning. Samen zorgen onze experts voor grensoverschrijdende oplossingen die voldoen aan de geldende regelgeving in de landen waar de verzekeringnemers en hun begunstigden verblijven, en voor de overdraagbaarheid van polissen bij een verhuis naar het buitenland.

Wat de behoeften van uw cliënten ook zijn, u staat er nooit alleen voor: onze experts staan u bij om de situatie te beoordelen en samen met u de meest geschikte oplossing te ontwerpen.

Een breed scala aan beleggingsoplossingen

Of het nu gaat om collectief of individueel beheer, uw cliënt heeft de keuze.

Dankzij het unieke Luxemburgse kader biedt OneLife uw cliënten een ongeëvenaard scala aan beleggingsinstrumenten. Deze instrumenten kunnen ook binnen hetzelfde contract worden gecombineerd.

Er zijn vier instrumenten beschikbaar om beleggingen in het levensverzekeringscontract onder te brengen:

 

Collectief beheerde beleggingsinstrumenten

Externe fondsen: OneLife biedt toegang tot meer dan 400 externe fondsen van gerenommeerde internationale beheerders.

Interne Collectieve Fondsen (ICF): Om aan meer specifieke behoeften te voldoen, bieden wij ook ICF aan die exclusief voor onze cliënten zijn gemaakt: Voorbeelden hiervan zijn het mono ICF met onderliggende gestructureerde producten of een thematisch ICF, bijvoorbeeld vastgoed.

>>Bovendien bieden onze externe fondsen en interne collectieve fondsen gratis automatische arbitragemogelijkheden, die gedurende de looptijd van het contract kunnen worden gecombineerd en ingesteld, zodat u het portefeuillebeheer van uw cliënten kunt optimaliseren door meerwaarden veilig te stellen, verliezen te beperken of zelfs geleidelijk terug te keren naar één of meer markten.  .

 

Individueel beheerde beleggingsinstrumenten

Interne “fonds dédiés” (IDF): fondsen die speciaal voor uw cliënt zijn gecreëerd, met een keuze van een depothoudende bank en een beheermaatschappij om de beleggingen te beheren volgens het profiel en de doelstellingen van uw cliënt.

Gespecialiseerde verzekeringsfondsen: fondsen die speciaal voor uw cliënt worden gecreëerd, met meer beheervrijheid. Er zijn twee mogelijkheden: het beheer kan gepaard gaan met de aanbevelingen van een erkend financieel adviseur (GVF Adviesbeheer) of bestaan uit een reeks initiële beleggingen die tot de eindvervaldag worden aangehouden (GVF Buy & Hold).

>>Voor deze twee beleggingsinstrumenten combineert OneLife verschillende spelers en expertises, zodat de cliënt volledig gepersonaliseerde oplossingen krijgt. We werken samen met meer dan 90 depothoudende banken en 250 beheermaatschappijen in Europa, en wij sluiten regelmatig nieuwe overeenkomsten om aan specifieke behoeften te voldoen, zolang zij voldoen aan onze criteria inzake kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.  

Wij hebben ook een expertise ontwikkeld in de integratie van niet-traditionele activa zoals private equity, vastgoed of effectisering in onze levensverzekeringscontracten (afhankelijk van de categorie van verzekeringnemers volgens circulaire L15/3).

 

Meer lezen 

 

Een financieringsbron voor uw cliënten

Een levensverzekering kan ook worden gebruikt als financieringsinstrument voor uw cliënten. Wij bieden hen “Lombardkrediet”-oplossingen waarmee zij hun levensverzekeringspolis kunnen gebruiken als onderpand voor een banklening:

 • overdracht van rechten in het levensverzekeringscontract
 • aanwijzing van de begunstigde
 • inpandgeving van het levensverzekeringscontract
 • delegatie van schuldvordering

Het voordeel van deze formule is dat uw cliënten hun vermogen kunnen laten aangroeien volgens hun doelstellingen en tegelijkertijd de nodige garanties kunnen bieden voor de verwezenlijking van hun project, of het nu gaat om de financiering van vastgoed, de borgstelling van een door een erfgenaam aangegane lening of een waarborg voor de investeringen van hun vennootschap.

 

Innovatieve digitale oplossingen

Wij hebben digitale oplossingen ontwikkeld om u en uw cliënten het leven gemakkelijker te maken.

Beveiligd platform, speciale app en digitale handtekening

Met ons beveiligde youroffice-platform en onze OneLife OneApp-app kunt u onder andere:

 • toegang krijgen tot uw activiteitendashboard en belangrijke indicatoren: uitsplitsing per product, per type fonds en cliënt, commissieoverzichten, enz.
 • het contract raadplegen van elk van uw cleënten en de gedetailleerde evolutie ervan opvolgen, per type fonds en per valuta
 • online transacties voorbereiden voor uw cliënten: nieuwe intekeningen, arbitrageverrichtingen, aanvullende stortingen, enz. Deze transacties worden vervolgens door uw cliënten op afstand gevalideerd dankzij ons systeem van digitale handtekeningen
 • ons aanbod van externe fondsen bekijken, informatie krijgen over hun prestaties en ze vergelijken met behulp van onze QuickRank tool
 • uitgebreide financiële analyses uitvoeren om uw cliënten beter te adviseren over hun beleggingen met behulp van onze X-Ray tool

De instrumenten QuickRank en X-Ray zijn ontwikkeld in samenwerking met Morningstar, één van de meest gerenommeerde financiële analisten.

 

Diensten voor portefeuillebeheer

Wij bieden een reeks online diensten om u te helpen de portefeuilles van cliënten waarvoor u verantwoordelijk bent, te beheren:

 • een tool om het risicoprofiel tijdens een arbitrage te controleren
 • de mogelijkheid om massarbitrages uit te voeren om uw arbitragebeslissingen snel en zonder foutenrisico toe te passen op alle contracten in kwestie
 • de mogelijkheid om modelportefeuilles samen te stellen en deze te gebruiken als basis voor massa-herbalansering van de portefeuilles van uw cliënten

 

Diensten om gegevens uit te wisselen en te consolideren

Werkt u met uw eigen rapportagetools of moet u gegevens integreren over de evolutie van de portefeuilles van uw cliënten (bewegingen, waardering, prestaties, commissies …)?

U hebt gemakkelijk toegang tot deze gegevens in verschillende formaten (csv, penelop…) om ze te importeren in uw eigen tools.

 

Dagelijkse waardering van fondsen

Externe fondsen en interne collectieve fondsen hebben al geruime tijd tools voor een dagelijkse waardering.

OneLife biedt haar partners en cliënten ook een dagelijkse waarderingsdienst aan voor interne “fonds dédiés” (IDF) en gespecialiseerde verzekeringsfondsen (GVF) die beschikbaar zijn bij geselecteerde OneLife depothoudende banken. Een extra hulpmiddel om, naast de bestaande maandelijkse waardering, uw cliënten meer transparantie te bieden.

 

Arbitrageplatform voor GVF onder adviesbeheer

Wij hebben een speciaal arbitrageplatform ontwikkeld voor gespecialiseerde verzekeringsfondsen (GVF) die in adviesbeheer binnen OneLife-contracten zijn ondergebracht.

Als financieel beleggingsadviseur (FBA) kunt u namens uw cliënten orders plaatsen op één beveiligd platform, ongeacht de door uw cliënt gekozen depothoudende bank.

 

Steeds sterker lokaal verankerd

Al meer dan dertig jaar zijn wij uitgegroeid tot dé partner van vermogensbeheeradviseurs, makelaars, fondsbeheerders, private bankers en family offices in heel Europa.

Dankzij deze groeistrategie, in combinatie met de kwaliteit van onze producten en diensten, kunnen wij rekenen op een solide en voortdurend groeiende lokale verankering.

 • In België is OneLife een toonaangevende speler in Luxemburgse tak 23 producten (beleggingsverzekeringen zonder kapitaalgarantie).
 • In Denemarken was OneLife de eerste buitenlandse verzekeraar die aan de SKAT-criteria voldeed, waardoor Deense spaarders hun pensioenregelingen naar OneLife konden overdragen. OneLife is nu marktleider in deze niche met een marktaandeel van 90%.
 • De Deense expertise van OneLife wordt aangevuld met specifieke oplossingen voor Zweden en Finland.
 • In Frankrijk hebben de premies van de Luxemburgse Vrije Dienstverleningsactiviteit in 2021 een nieuwe drempel bereikt, wat bewijst dat de commerciële strategie die de afgelopen twee jaar is gevoerd haar vruchten afwerpt.
 • In Spanje en Portugal bouwt OneLife voortdurend aan nieuwe partnerschappen met grote financiële instellingen die geïnteresseerd zijn in Luxemburgse beleggingsverzekeringsoplossingen. 
 • In het Verenigd Koninkrijk wordt OneLife een gevestigde speler in de dienstverlening aan Britse expats, die innovatieve grensoverschrijdende oplossingen biedt aan Britse burgers die in Europa of daarbuiten wonen.