Door de omvang van onze expertise op het gebied van vermogensbeheer kunnen cliënten allerlei voordelen genieten, waarbij we oplossingen bieden voor een heleboel verschillende behoeften. Maar er zijn een paar belangrijke kenmerken die gemeenschappelijk zijn voor alle expertisegebieden. Klik op een van de kenmerken in onderstaande lijst voor meer details:

verschillende aanpasbare, unit-linked contracten

verschillende soorten activa en beleggingsstrategieën

grensoverschrijdende contracten en plaatselijke expertise

uniek niveau van activabescherming

expertise op het gebied van levensverzekeringen en overlijdensverzekeringen

 

Verschillende aanpasbare, unit-linked contracten

Kies uit:

  • Externe beleggingsfondsen beheerd door ervaren vermogensbeheerders
  • Interne collectieve fondsen die verplicht collectief beheer bieden in overeenstemming met de verschillende risicoprofielen van de verzekeringnemers
  • Interne verzekeringsfonds “dedicated fund” waarbij discretionair beheer mogelijk is, in overeenstemming met de persoonlijke doelstellingen van de verzekeringnemer

 

Verschillende soorten activa en beleggingsstrategieën

We passen elke oplossing nauwkeurig aan via allerlei soorten fondsen, financiële producten en beleggingsinstrumenten, waardoor we u de flexibiliteit en verscheidenheid kunnen bieden om uw risico-/rendementsprofiel te optimaliseren. Tijdens de looptijd van een contract kunt u zowel de vermogensspreiding, de bewaarnemende bank* als de beleggingsbeheerder* veranderen.

RangeOfAssets-NL

Diversificatie van de activa hangt af van het geïnvesteerde bedrag en het gekozen type contract.

 

Grensoverschrijdende contracten en plaatselijke expertise

We bieden overdraagbaarheidsopties en plaatselijke expertise in heel Europa, zodat onze geografisch steeds mobielere cliënten hun contracten op een conforme en fiscaal gunstige wijze kunnen behouden als ze zich elders vestigen. We staan momenteel ter beschikking voor cliënten in België, Denemarken,Finland, Frankrijk, Luxemburgen het Zweden en op verzoek ook in andere Europese en opkomende markten.

 

Uniek niveau van activabescherming

Een Luxemburgs pensioen, een Luxemburgse levensverzekering en andere vormen van vermogensbeheer in Luxemburg betekenen ongekende gemoedsrust voor beleggers, dankzij een uitzonderlijke financiële stabiliteit (Luxemburg is een van de weinige landen met een AAA-rating van de ‘grote drie’ ratingbureaus) en unieke regelgeving.

Een veilige haven voor beleggers

SecurityTriangle-NL

Uitzonderlijke stabiliteit en veiligheid door de ‘beveiligingsdriehoek’

 

Door deze regeling zijn levensverzekeringsmaatschappijen zoals de onze onderworpen aan strikte zorgvuldigheids- en beheerregelgeving, met inbegrip van de verplichting om te allen tijde over een solvabiliteitsmarge te beschikken die groot genoeg is om de duurzaamheid van onze zaken te verzekeren. Verder moeten de activa van alle verzekeringnemers in bewaring gegeven worden in een geaccrediteerde bewaarnemende bank en volledig gescheiden worden van de activa van onze eigen aandeelhouders. Het CAA monitort om de drie maanden de solvabiliteitsratioregels van elke levensverzekeringsmaatschappij.

Meer over Luxemburg

 

Expertise op het gebied van levensverzekeringen en overlijdensverzekeringen

De juiste term is levensverzekering: een combinatie van verzekering en belegging. De fiscale status en overdraagbaarheid van dat contract maken het een uitgelezen instrument voor vermogende cliënten en een essentieel middel voor erfenis- en successieplanning. We maken al meer dan 25 jaar deel uit van de levensverzekeringssector en hebben voor meer dan 5 miljard euro activa in beheer.

Meer over levensverzekeringen