Portugal wordt reeds beschouwd als een favoriete bestemming voor vermogende personen en hun families. Naast de inherente voordelen van het leven in Portugal, zoals het zonnige klimaat, de veilige omgeving enzovoort, is Portugal erin geslaagd heel wat van die internationale vermogende families aan te trekken door het inmiddels bekende belastingsregime voor Non-Habitual Residents (NHR – niet-vaste verblijfhouders).

Het NHR-regime biedt onmiskenbare voordelen voor wie er gebruik van maakt. De precieze voordelen ervan worden vaak echter onjuist ingeschat. Concreet betekent dit dat elke potentiële belegger eerst een analyse van zijn eigen persoonlijke beleggingen (typologie, locatie, offshore structuren enz.) moet maken alvorens te besluiten of alle in Portugal ontvangen winsten/inkomsten/opbrengsten belastingvrij zijn.

Als we het voorbeeld nemen van tak 23-levensverzekeringsproducten die op de Portugese markt worden gedistribueerd, dan zijn de specifieke voordelen voor NHR’s nog niet uitgebreid behandeld en uitgelegd aan eindklanten. Daarom heeft besloten OneLife dit onderwerp verder uit te diepen!

In het kader daarvan hebben we een nieuw e-boek over het NHR-stelsel gepubliceerd, met specifieke gevallenstudies en met voorbeelden van hoe Luxemburgse levensverzekeringscontracten een oplossing kunnen vormen voor niet-vaste Portuguese verblijfshouders.

Wilt u meer weten over het NHR-regime en de fiscale, successie- en flexibiliteitsvoordelen van levensverzekeringen?

Download ons e-boek (in het Engels) “Het Portugese belastingregime voor Non-Habitual Residents” door het bijgevoegde formulier in te vullen.

 

Get Your Copy Now!OneLifeReportCTA