Schandalen en disputen bij de rijkeren worden vaak zodanig opgeblazen in de media dat het woord rijkdom voor velen een beetje een vies woord is geworden. 

OneLife stelt u zijn recentste opinieleidersrapport voor, dat we hebben geschreven in samenwerking met Scorpio Partnership en dat inzichten verschaft in wat de vermogende Europeanen denken over hun fortuin en de gevolgen ervan.

09.12.2016-Essential-Wealth-Report-Cover

‘De Wisselwerking tussen Mens en Maatschappij’ is het eerste deel in onze reeks Essentiële Rijkdom, waarin we het leven van 600 vermogende personen bekijken, van hun eigen familie tot de manier waarop zij naar zichzelf kijken in verhouding tot de wereld rondom hen. 

Hoewel zij zichzelf heel wat goede kwaliteiten zoals eerlijkheid, aardigheid en vrijgevigheid toedichten, zien zij anderzijds wel in dat ze ook lui, hebzuchtig en jaloers kunnen zijn. Wat dat betreft, erkennen de rijken hun gebreken wel.

Zij zijn immers ook maar mensen.

Maar met al dat katten op de rijken, als alle vermogende personen zomaar op één hoop worden gegooid als ‘het grote geld’, hoe moeten vermogenden die zichzelf als actieve, sociale burgers beschouwen, zich dan niet voelen? En belangrijker nog, wat doen zij om de muren tussen zichzelf en de maatschappij waarin ze leven, te slopen terwijl ze ondertussen toch hun vermogen blijven opbouwen?

 

Download ‘De Wisselwerking tussen Mens en Maatschappij’ voor de details. (Vul a.u.b. het formulier in.)

 

Get Your Copy Now!OneLifeReportCTA