Deel 4: Vermogensplanning en inbreng van schenkingen

In België had de hervorming van het burgerlijk erf- en schenkingsrecht tot doel het systeem van erfopvolging in het Burgerlijk Wetboek uit 1804 te moderniseren. Deze hervorming, waarvan de beginselen van toepassing zijn sinds 1 september 2018, heeft een aanzienlijke impact gehad op de inbreng van schenkingen en schulden. Een belangrijk principe dat voortvloeit uit […]

MEER

Deel 3 : Schenking van een levensverzekeringscontract – belang van de begunstigingsclausule

Het opstellen van de begunstigingsclausule van een levensverzekeringscontract is van groot belang om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vermogens- en erfenisdoelstellingen van cliënten. Dit is des te meer het geval wanneer het contract is onderworpen aan een schenking. 1. Het Waalse en Brusselse Gewest stemmen zich af op het Vlaamse Gewest Artikel […]

MEER

Deel 2: De rol van de partijen bij een verzekeringsovereenkomst: en hun mogelijkheden

Een levensverzekeringscontract is de inwijding van het beding ten behoeve van een derde, een mechanisme dat welbekend is bij geïnformeerde deskundigen op het gebied van burgerlijk recht. Voor de anderen zij eraan herinnerd dat de levensverzekering een overeenkomst is waarbij de verzekeringsmaatschappij (de Promettant) zich ertoe verbindt aan de verzekeringnemer (de Stipulant), tegen betaling van […]

MEER