Levensverzekering en vermogensplanning : Do’s and Don’ts

Vermogensplanning is het organiseren en plannen van de overdracht van een bepaald vermogen, waarbij getracht wordt de belastingheffing in elke fase van dit proces te optimaliseren. De levensverzekering heeft ongetwijfeld een groot voordeel in één van de fasen van elke vermogensplanning, namelijk het louter aanhouden van roerende activa die belegd zijn in een product waarvan […]

MEER

De Beckham-wet in Spanje

De Spaanse belastingregeling voor impatriates (ook bekend als de Beckham-wet) biedt niet-ingezetenen die om beroepsredenen naar Spanje verhuizen een voordelige fiscale behandeling, aangezien de personen die van deze belastingregeling profiteren in het jaar waarin ze naar Spanje verhuizen en de daaropvolgende vijf jaar belastingen kunnen blijven betalen als een (veronderstelde) niet-fiscaal ingezetene van Spanje. Recente […]

MEER

Spaanse “Solidariteitsbelasting”

In het laatste kwartaal van 2022 heeft de Spaanse federale regering de zogenaamde solidariteitsbelasting ingevoerd, die in wezen de al lang bestaande vermogensbelasting “spiegelt”. Bij deze nieuwe belasting is besloten dat er geen regionale belastingkredieten of -vrijstellingen gelden, wat betekent dat bijvoorbeeld inwoners van Madrid of Andalusië zwaar getroffen kunnen worden. Tot dusver waren dergelijke […]

MEER