De Spaanse belastingregeling voor impatriates (ook bekend als de Beckham-wet) biedt niet-ingezetenen die om beroepsredenen naar Spanje verhuizen een voordelige fiscale behandeling, aangezien de personen die van deze belastingregeling profiteren in het jaar waarin ze naar Spanje verhuizen en de daaropvolgende vijf jaar belastingen kunnen blijven betalen als een (veronderstelde) niet-fiscaal ingezetene van Spanje.

Recente veranderingen

De Spaanse regering heeft een nieuwe wet aangenomen ter bevordering van het klimaat voor opstartende bedrijven (ook bekend als de “Start-up”-wet), die verbeteringen omvat van de belastingregeling voor impatriates om een groter aantal hooggeschoolde werknemers naar Spanje aan te trekken. De bepalingen van de “Beckham-regeling” worden nu uitgebreid tot de volgende personen:

 • telewerkende of “remote” werknemers die hun diensten online verlenen en geen Spaanse werkgever hebben of door hun niet-ingezeten werkgever aan een Spaanse entiteit worden toegewezen;
 • bestuurders van vennootschappen, ongeacht hun aandeel in het aandelenkapitaal van de entiteit, zolang die entiteit niet als passieve holding kan worden aangemerkt. In het geval van een passieve holding moet de bestuurder een belang van minder dan 25% in het aandelenkapitaal hebben om in aanmerking te komen voor de belastingregeling voor expats;
 • professionals die innovatieve start-up activiteiten in Spanje ontwikkelen; en
 • hooggeschoolde professionals die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen en diensten verlenen aan start-ups of R&D-activiteiten.

Bovendien biedt de bijgewerkte regeling de mogelijkheid om nu ook de echtgenoot, kinderen onder de 25 jaar en gehandicapte kinderen van de in aanmerking komende expatriate op te nemen, mits zij tijdens het eerste jaar van verblijf met de belastingplichtige meeverhuizen.

De eis van niet-Spaans verblijf die aan binnenkomende impats wordt gesteld om het zogenaamde Beckham-regime toe te kennen, is daarenboven teruggebracht van 10 tot 5 jaar.

Wat met Solidariteitsbelasting?

De Spaanse algemene belastingdienst heeft in een bindende uitspraak bevestigd dat volgens de nieuwe Spaanse solidariteitsbelasting de belastingbetalers die van het zogenaamde Beckham-regime profiteren, volgens de regels van niet-belastingplichtige ingezetenen zouden betalen (vergelijkbaar met de toepasselijke vermogensbelastingregeling) en buitenlandse activa dus niet in de grondslag van de solidariteitsbelasting zouden worden opgenomen.

Hoe kan het best worden geanticipeerd op het verstrijken van het “Beckham-regime”?

De Luxemburgse unit-linked levensverzekering fungeert als een uitstekend instrument voor belastingplanning bij het verstrijken van de toepassing van het Beckham-regime en met name voor inkomsten die wegens hun “buitenlandse aard” onder dat regime volledig waren vrijgesteld.

Indien de belastingplichtige bijvoorbeeld een portefeuille had bij een Zwitserse of Luxemburgse bank en er rente, dividend of winst werd gerealiseerd op buitenlandse financiële activa, hoefde in Spanje geen belasting te worden betaald. Na afloop van de regeling zouden alle inkomsten echter moeten worden opgenomen in de belastinggrondslag voor spaarinkomsten van de genoemde cliënt.

Door in te tekenen op een unit-linked levensverzekeringscontract vóór het verstrijken van de regeling, zouden alle meerwaarden die bij de inbreng in natura van de portefeuille worden gerealiseerd, kunnen worden vrijgesteld (met de bijbehorende waardestijging van de financiële activa) en zouden alle winsten die na de intekening in het kader van het contract worden gerealiseerd, kunnen worden gecumuleerd onder een belastinguitstelinstrument en niet leiden tot een doorlopende en jaarlijkse belastingheffing voor de verzekeringnemer.

Maar ook voor cliënten die net het Spaanse Beckham-regime hebben aangevraagd, blijft een unit-linked levensverzekering een uitstekende optie:

 • geen betaling van inkomstenbelasting in geval van gedeeltelijke of volledige afkoop, aangezien de gegenereerde inkomsten een buitenlandse bron hebben
 • bescherming van activa: Luxemburgse “Veiligheidsdriehoek”
 • onbeslagbaarheid: bescherming tegen vorderingen van schuldeisers
 • vermogens- en successieplanning
 • meeneembaarheid van het contract bij verhuizing naar een ander rechtsgebied
 • belegging (via het contract) in niet-beursgenoteerde financiële activa of fondsen die niet beschikbaar zijn voor individuele beleggers
 • vertrouwelijkheid (in tegenstelling tot bedrijven die een BO-register hebben)

 

–> Download onze speciale factsheet

Voor meer informatie over de algemene voordelen van een Luxemburgse levensverzekering op het gebied van beleggingsdiversiteit, bescherming en internationale mobiliteit, ga naar onze speciale pagina.