Ontmoet Birgit and Arne

Birgit en Arne Nielsen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en wonen momenteel in Aarhus, waar Birgit schooldirectrice is. Arne is beleggingsadviseur voor verschillende family offices en private banken. Hij verdeelt zijn tijd tussen de familiewoning in Aarhus en de steden Kopenhagen en Stockholm, waar hij vaak naartoe reist voor zijn werk.

Birgit en Arne hebben twee kinderen, Eva en Frederik. Eva is 17, gaat naar een middelbare school in Aarhus en woont nog steeds bij haar ouders. Frederik is 24 en heeft zich gevestigd als advocaat in Kopenhagen.

Het vermogen van Arne is als volgt samengesteld:

 • 20 miljoen Deense kroon in een portefeuille van beursgenoteerde activa (vrij sparen)
 • 10 miljoen Deense kroon in Deense pensioenregelingen (7 miljoen DKK in Ratepension, 2 miljoen DKK in Aldersopsparing en 1 miljoen DKK in Kapitalpension)
 • 5 miljoen Deense kroon belegd in verscheidene private-equityfondsen

  Hun doelstellingen

 • ze willen één platform om alle beleggingen van Arne te beheren, ongeacht hun aard
 • de gevolgen van de toekomstige verhuis van het koppel naar Spanje voor hun vermogen en belastingen beheren

De oplossing van OneLife

De adviseur van Birgit en Arne weet dat met een oplossing op maat, gebaseerd op een Luxemburgse levensverzekering, beide doelstellingen haalbaar zijn. Met de hulp van de OneLife experts wordt de volgende internationale oplossing voorgesteld aan het koppel:

 • Arne sluit een Luxemburgse levensverzekering af (gekwalificeerd als §53A) terwijl hij in Denemarken woont. Hij is zowel de verzekeringnemer als de verzekerde van het contract. Dit contract is volledig in overeenstemming met de Deense wetgeving.
 • Arnes beursgenoteerde activa en private-equityfondsen worden ondergebracht in een verzekeringscontract (25 miljoen Deense kroon).
 • De drie pensioenplannen van Arne worden overgebracht naar OneLife (10 miljoen Deense kroon) en op één rekening geboekt, wat in Denemarken niet mogelijk is.
 • Zijn echtgenote Birgit en hun twee kinderen worden aangeduid als begunstigden indien hij zou overlijden, zodat zij over zijn nalatenschap kunnen beschikken volgens zijn wensen.
 • Een gerenommeerde partnerbank van OneLife zal fungeren als bewaarbank voor Arnes vermogen, en een vermogensbeheerder zal al zijn beleggingen beheren.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • De nalatenschap van Arne bij overlijden is verzekerd door de begunstigingsclausule.
 • Arnes vermogen kan genieten van de ‘Veiligheidsdriehoek’, een beschermingsregeling voor verzekeringnemers die eigen is aan Luxemburg en uniek is in Europa.
 • Het volledige vermogen wordt ondergebracht bij één vermogensbeheerder, wat het toezicht en de rapportage vereenvoudigt.

Vanuit fiscaal oogpunt

Gedurende de looptijd van het contract 

 • De inkomsten die de onderliggende beleggingen tijdens de looptijd van het contract opbrengen, worden in Denemarken belast tegen een marginaal tarief van 42% voor vrij sparen. Voor de drie Deense pensioenregelingen bedraagt de PAL-belasting in Denemarken 15,3%.
 • Bij verhuizing naar Spanje zal de levensverzekering van Arneworden aangepast aan de in Spanje geldende burgerrechtelijke, fiscale en verzekeringsrechtelijke bepalingen en worden behandeld als een verzekering naar Spaans recht.
 • In Spanje is er geen inkomstenbelasting verschuldigd zolang geen gedeeltelijke of volledige afkoop plaatsvindt, waardoor de portefeuille in het kader van het contract actief kan worden beheerd. Als een afkoop van het contract buiten Spanje plaatsvindt, bijvoorbeeld bij terugkeer naar Denemarken, geldt in Denemarken een ‘step-up’ fiscaal regime, d.w.z. dat er geen belasting wordt geheven over de meerwaarden die werden opgebouwd terwijl het echtpaar in Spanje verbleef. Bovendien is er geen exitheffing bij verhuizing vanuit Spanje als de activa worden aangehouden via een levensverzekering.
 • Er zal geen Deense PAL-belasting worden geheven op de pensioenplannen tijdens hun looptijd in Spanje.
 • Een dubbele belastingheffing op dividenden, interesten en meerwaarden kan – niettegenstaande er geen dubbelbelastingverdrag tussen Denemarken en Spanje bestaat om dubbele belasting te voorkomen – toch vermeden worden door het vermogen onder te brengen in een Luxemburgs levensverzekeringscontract, aangezien Luxemburg wel dubbelbelastingverdragen met voornoemde landen heeft gesloten.
 • Door de toepassing van de Spaanse ‘joint-limit’ regeling kan een belegging en het beheer van een vermogen in het kader van een levensverzekeringscontract een belastingvoordeel opleveren inzake vermogensbelasting ingeval de verzekeringnemer het contract niet afkoopt.

 Bij de ontbinding van het contract

 • De belasting die van toepassing is wanneer het contract wordt ontbonden en de meerwaarden worden uitgekeerd, hangt af van de fiscale woonplaats van de verzekeringnemer en de begunstigden.
 • Voor Arnes kinderen die in Denemarken wonen, zal er geen Deense erfbelasting worden geheven indien de ouders Spaanse inwoners zijn op het ogenblik van hun overlijden. Dat geldt voor zover de door een Luxemburgse maatschappij uitgegeven levensverzekering niet wordt beschouwd als een goed van Deense oorsprong.
 • In Spanje zal de Spaanse erfbelasting die van toepassing is op Birgit en de kinderen volledig worden vrijgesteld, aangezien de regio Andalusië een vrijstelling toepast voor nalatenschappen tussen echtgenoten, en van ouders op hun kinderen.

 

Conclusie

Met de hulp van OneLife kon Arne een oplossing vinden die perfect aan zijn behoeften voldoet. Hij geniet van een totaaloplossing – zowel voor zijn banktegoeden als voor zijn Deense pensioenplannen – die voldoet aan de regelgeving en kan worden aangepast aan het land van verblijf. Zijn vermogen en pensioenplannen worden ook op één plaats ondergebracht, waardoor zijn beleggingen optimaal kunnen worden beheerd.

 

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.

 

 

Ook deze onderwerpen zouden u kunnen interesseren:

1000 levens, OneLife – Case study #4 – OneLife

1000 levens, OneLife – Case study #3 – OneLife

1000 levens, OneLife – Case study #1