Ontmoet Joanna en Wim

Joanna en Wim wonen in het Belgische Sint-Truiden. Joanna heeft haar hele carrière gewerkt in een multinational. Wim werkte als zelfstandig IT-consultant. Ze hebben twee kinderen, Lieselot en Bart. Lieselot is twee jaar geleden afgestudeerd in de economie en woont nu in Madrid, waar ze haar Erasmus heeft gedaan en aan het eind van haar studie stage heeft gelopen in een bedrijf. Ze is van plan om in Spanje te blijven omdat zij daar Pedro, haar vriend, heeft ontmoet, met wie ze over enkele jaren in het huwelijksbootje wil stappen. Hun tweede zoon, Bart, studeert psychologie aan de KU Leuven en wil op lange termijn in België blijven.

Wim en Joanna hebben hun huis zo’n twintig jaar geleden gebouwd. Het is nu ongeveer 800.000 euro waard. Zij kochten ook een vakantiehuis in de Algarve.

In de loop van hun carrière heeft het echtpaar een portefeuille van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen opgebouwd die nu 850.000 euro waard is.

Toen Joanna met pensioen ging, besloot Wim zijn vennootschap te vereffenen. De liquidatiebonus van 500.000 euro kwam bovenop de premie van 570.000 euro die werd uitbetaald door de pensioenverzekering die zijn vennootschap had afgesloten. Joanna kreeg dan weer een bedrag van 450.000 euro dankzij de verzekeringscontract die haar werkgever had afgesloten.

De twee echtgenoten hebben samen 850.000 euro aan effecten op een Belgische effectenrekening staan en 1.520.000 euro op hun bankrekening.

Hun doelstellingen

 • hun oude dag in de Algarve doorbrengen
 • hun huis in België verkopen
 • hun investeringen en recent verworven liquide middelen consolideren in een product dat hen wederzijdse bescherming biedt indien één van hen zou sterven


De oplossing van OneLife

Na overleg met de familie stelt de makelaar een oplossing voor die aangepast is aan de doelstellingen, en werkt hiervoor samen met de OneLife-teams die over alle nodige lokale expertise beschikken om ervoor te zorgen dat de verschillende wetgevingen volledig worden nageleefd.

Joanna en Wim zullen samen een levensverzekering afsluiten als inwoners van Portugal zodra ze dit statuut hebben gekregen en zullen het grootste deel van hun vermogen en liquide middelen daarin beleggen. Deze activa zullen worden belegd in een internal dedicated fund dat wordt beheerd door een fondsbeheerder naar keuze, en volgens een beleggingsstrategie die aansluit bij hun beleggersprofiel.

Joanna en Wim willen zich ook de mogelijkheid voorbehouden om de lijst van begunstigden van het contract te wijzigen zodat ze er hun toekomstige kleinkinderen in kunnen opnemen.

Indien nodig kunnen Wim en/of Joanna hun recht op volledige of gedeeltelijke afkoop uitoefenen, zodat ze vrij over de middelen kunnen beschikken.

 • Bij overlijden van de eerste huwelijkspartner gaat de gehele verzekeringsovereenkomst over op de langstlevende echtgenoot. De afkooprechten zullen worden overgedragen aan de langstlevende verzekeringnemer.
 • Bij overlijden van de langstlevende huwelijkspartner zal het vermogen vervolgens fiscaal gunstig op hun twee kinderen overgaan.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • Bij overlijden van Wim of Joanna gaan de aan het contract verbonden rechten over op de langstlevende huwelijkspartner, zodat er geen risico bestaat dat het contract wordt geblokkeerd of ontbonden. De afkooprechten zullen worden overgedragen aan de langstlevende verzekeringnemer.
 • Bij overlijden van de langstlevende huwelijkspartner gaat het vermogen over op de twee kinderen.


Vanuit fiscaal oogpunt

Geen dubbele belastingheffing, hoewel er meerdere landen in het spel zijn

 • In de Luxemburgse fiscaliteit zijn er geen belastingen voorzien op de middelen die belegd zijn in het verzekeringscontract (fiscale neutraliteit, geen dubbele belastingheffing).
 • Door het statuut van Portugese inwoner te verkrijgen, zullen Wim en Joanna in België niet worden belast op de inkomsten uit het contract, aangezien zij niet langer als fiscale inwoners van België zullen worden beschouwd.

Gunstige belasting op roerende inkomsten

 • Meerwaarden uit verkopen en arbitrages van onderliggende activa in het contract zijn in Luxemburg vrijgesteld van belasting.
 • De belastingheffing op gedane beleggingen wordt volledig uitgesteld tot de volledige of gedeeltelijke afkoop van het contract. Portugal voorziet ook in belastingvermindering bij afkoop 5 jaar of respectievelijk 8 jaar na intekening op het contract.
 • Bij het overlijden van de tweede huwelijkspartner zullen de kinderen van het echtpaar het vermogen dat deel uitmaakt van het levensverzekeringscontract gunstig kunnen erven. Bart zal immers als Belgische inwoner niet belast worden. In het geval van Lieselot hangt de toepasselijke fiscaliteit af van de regio waar zij (in Spanje) woont op het moment van de beëindiging van het contract en de uitbetaling van de verzekeringsprestatie, de eventuele bonificaties en vrijstellingen die van toepassing zijn en de daadwerkelijk ontvangen bedragen. Zo is er in de regio Madrid een bonificatie van 99% van toepassing op erfenissen/schenkingen tussen ouders en kinderen.

Conclusie

Met de hulp van OneLife kon de makelaar van Wim en Joanna hun een oplossing op maat voorstellen, waarmee ze hun persoonlijke doelstellingen op een juridisch en fiscaal zekere manier kunnen bereiken. De makelaar kon de relatie met zijn cliënten ondanks de verhuizing in stand houden.

Mocht de situatie wijzigen, kan het contract met de hulp van het toegewijde OneLife team steeds worden aangepast.

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.