Ontmoet Marie

Sinds het begin van haar carrière heeft Marie geleefd in functie van haar expatfuncties. Samen met Jean, haar ex-man, heeft zij in verschillende landen gewoond en gewerkt. Samen kregen zij twee inderen, Jacques en Manon. Na hun scheiding keerde Jean met de kinderen terug naar Frankrijk om hun een stabiele schooltijd te geven. Marie zette haar internationale carrière voort. Ze maakt van elk vrij moment gebruik om naar Frankrijk terug te reizen om haar kinderen te zien. Ze brengen vaak hun schoolvakanties met haar door en hebben zo al vele landen ontdekt. Jacques is nu een etalenteerde jonge professional en werkt sinds twee jaar voor een multinational in Parijs. Manon rondt dit jaar haar studies af en staat op het punt een carrière als onderzoekster te  eginnen. Ze illen allebei in Frankrijk blijven, waar ze hun roots hebben.

Marie woont nu in het Midden-Oosten en ereidt zich voor om dat deel van de wereld om te ruilen voor een land in Oost- of Zuidoost-Azië, aar ze ten minste vijf jaar wil blijven. Desalniettemin overweegt ze om in de toekomst terug te keren naar Frankrijk.

Hun doelstellingen

 • een roerend vermogen opbouwen en veiligstellen als internationale expat
 • bereid om het beheer van dit vermogen toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde eheermaatschappij
 • de overdracht van dit vermogen voorbereiden via een flexibele, overdraagbare en fiscaal veilige oplossing

De oplossing van OneLife

Voor een flexibele internationale oplossing weet Maries makelaar dat de Luxemburgse levensverzekering het meest geschikte vehikel is: de veiligheid van het belegde vermogen en de fiscale neutraliteit vormen immers de kern van het Luxemburgse aanbod. Bijgevolg roept hij de hulp in van de experts van OneLife om voor Marie een oplossing op maat te creëren.

De OneLife-experts stellen een Luxemburgse levensverzekering voor met de volgende kenmerken:

 • Marie is de verzekeringnemer, en het is haar leven dat verzekerd zal worden;
 • Jacques en Manon zullen als begunstigden van het contract worden aangeduid;
 • De in het contract belegde activa zullen worden geïnvesteerd in een internal dedicated fund (IDF). Via dit vehikel kan Marie een mandaat geven aan een erkende beheermaatschappij, die haar profiel en beleggingsstrategie zal bepalen en vervolgens op basis hiervan de portefeuille zal beheren.
 • De activa van het contract zullen worden toevertrouwd aan een Luxemburgse bewaarbank en zullen een maximale bescherming genieten dankzij de Luxemburgse wetgeving.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • Aan de hand van een discretionair beheerd IDF kan Marie het beheer van haar vermogen toevertrouwen aan een professional met een duidelijk mandaat dat overeenstemt met haar profiel en doelstellingen. De beheerder zal toegang hebben tot een erg ruim gamma beleggingen (beleggingsfondsen, trackers, beursgenoteerde aandelen, nietbeursgenoteerde aandelen, obligaties, valuta’s, enz.) binnen de krijtlijnen van zijn mandaat en met naleving van de Luxemburgse wetgeving.
 • Marie zal haar contract kunnen behouden wanneer zij naar Oost- of Zuidoost-Azië verhuist, maar ook in geval van andere toekomstige expatfuncties en een terugkeer naar Frankrijk.
 • Marie kan in de toekomst in haar contract bijstorten en dankzij de digitale oplossingen van OneLife kan ze het met hulp van haar makelaar eenvoudig en efficiënt beheren vanop afstand.

Vanuit fiscaal oogpunt

Gedurende de looptijd van het contract

 Dankzij de fiscale neutraliteit van Luxemburg zal de manier waarop de verschillende verrichtingen (storting van premies, afkopen) fiscaal behandeld worden, uitsluitend afhangen van het land waar Marie woont.

 • Afhankelijk van het land van de emittent van de activa in het levensverzekeringscontract, alsmede van de aard ervan, kan er in het land van herkomst van elk actief bronbelasting worden geheven op het moment dat de interesten en/ of dividenden worden uitbetaald. Dat zal dan tot uiting komen in de waarde van het fonds en via het verzekeringscontract ten laste van de verzekeringnemer komen.

 

Bij de ontbinding van het contract

 • Deze oplossing is uit Luxemburgs oogpunt fiscaal neutraal. De fiscaliteit zal afhangen van het land waar Marie op het tijdstip van haar overlijden woonde.
 • Als Jacques en Manon op het moment van overlijden nog steeds hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben, zal de Franse fiscaliteit van toepassing zijn. Dankzij de gunstige fiscale regeling voor levensverzekeringen kunnen kinderen die fiscaal inwoners van Frankrijk zijn, elk profiteren van een vrijstelling van 152.500 euro. Boven dat bedrag geldt er een forfaitaire belasting.

 

Conclusie

Dankzij de begeleiding van OneLife kon de makelaar van Marie een oplossing op maat voorstellen die aan haar doelstellingen voldeed. Indien er na Oost- of Zuidoost-Azië weer een nieuwe expatfunctie komt, kunnen de experts van OneLife de juridische en fiscale gevolgen van de nieuwe woonplaats onderzoeken en het contract indien nodig aanpassen. Dezelfde redenering gaat op in het onwaarschijnlijke geval dat haar kinderen naar het buitenland verhuizen. Marie heeft dus een flexibele en aanpasbare oplossing.

 

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.

 

Ook deze onderwerpen zouden u kunnen interesseren:

1000 levens, OneLife – Case study #3

1000 levens, OneLife – Case study #1