Ontmoet Begoña en Alejandro

Alejandro en Begoña zijn twintig jaar getrouwd, maar vertrokken tien jaar geleden uit Spanje naar Mexico. Alejandro, een ingenieur die gespecialiseerd is in de oliesector, werd door een Spaans bedrijf gevraagd om toezicht te houden op de activiteiten van verschillende raffinaderijen van zijn Mexicaanse dochteronderneming. Begoña volgde haar man. Hun twee kinderen, Maria en Juan, gaan momenteel naar een middelbare school in de hoofdstad die het Spaanse leerprogramma volgt om zo een eventuele terugkeer te vergemakkelijken.

Tijdens zijn loopbaan en dankzij verschillende detacheringen in het buitenland heeft Alejandro een mooi vermogen kunnen opbouwen. Daar is ook een kleine erfenis bijgekomen. Hij beschikt nu over een vermogen van 1,8 miljoen euro. Hij zou dit geld willen beleggen om het te laten aangroeien, maar ook om zijn vrouw en kinderen te beschermen als hij overlijdt.

Hun doelstellingen

 • de omvang van hun vermogen discreet houden
 • het vermogen vrijwaren van de politieke en economische instabiliteit van het land
 • een toekomstige terugkeer naar Spanje onder optimale fiscale en vermogenscondities voorbereiden

De oplossing van OneLife

De makelaar van het echtpaar is van mening dat een Luxemburgse levensverzekering voor hen de meest geschikte oplossing is. Na overleg met de OneLife-experts op de Spaanse en Mexicaanse markt, stelt hij de volgende oplossing voor:

 • Begoña en Alejandro sluiten samen een Spaanse levensverzekering af, aangezien zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.
 • Aangezien ze nog steeds in Mexico wonen, zal de verzekeringscontract ter plaatse worden geverifieerd door een specialist op de Mexicaanse markt om er zeker van te zijn dat deze volledig voldoet aan de lokale wetgeving.
 • De twee verzekerde hoofden zijn Alejandro en Begoña. De kinderen worden als de begunstigden aangewezen. Het levensverzekeringscontract zelf wordt overgedragen aan de langstlevende echtgenoot bij het eerste overlijden.
 • Het vermogen van dit levensverzekeringscontract zal worden belegd in een internal dedicated fund (IDF) om maximale flexibiliteit te bieden. Het beheer van dit vermogen zal worden toevertrouwd aan een in Spanje erkende fondsbeheerder.
 • Het in het verzekeringscontract belegde vermogen zal worden toevertrouwd aan een Spaanse bewaarbank die door het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA), de toezichthouder voor de verzekeringssector, is erkend. Het contract geniet dus van de Veiligheidsdriehoek, een specifiek beschermingsstelsel voor Luxemburgse levensverzekeringen.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • Het contract blijft vertrouwelijk, aangezien het alleen bekend is bij de verzekeringnemers en OneLife.
 • Het volledige roerende vermogen van het echtpaar zal worden beschermd tegen de grillen van het leven in Mexico, aangezien het zal worden ondergebracht bij een Spaanse bank, beheerd door een Spaanse vermogensbeheerder en ondergebracht in een Luxemburgse levensverzekering.
 • Begoña en Alejandro hebben een oplossing die de hoogst mogelijke graad van bescherming biedt.
 • De verzekeringsovereenkomst valt van meet af aan onder het Spaanse recht, en is dus al perfect geschikt voor een toekomstige terugkeer naar het land.

Vanuit fiscaal oogpunt

Gedurende de looptijd van het contract 

 • Er is geen belasting verschuldigd in Mexico bij de storting van de premie in het verzekeringscontract.
 • Tijdens het verblijf in Mexico (en vervolgens in Spanje) worden de inkomsten uit de portefeuille niet belast in Luxemburg, zijnde het beginsel van fiscale neutraliteit.
 • Er wordt enkel belasting geheven bij gedeeltelijke of volledig afkoop, met name een marginale belasting van 35% in Mexico en 26% in Spanje.
 • Het contract wordt niet belast bij verhuizing naar Spanje, zolang het blijft doorlopen.

 

Bij de ontbinding van het contract

Indien het overlijden na de terugkeer naar Spanje plaatsvindt, zal de erfbelasting aan de Spaanse wetgeving onderworpen zijn. Het toegepaste tarief varieert tussen 7,65% en 34% (marginaal tarief van toepassing op bedragen van meer dan 797.555 euro) en is afhankelijk van de regio waar men woont, het totale vermogen van de overledene en de graad van verwantschap. Alles zal dus afhangen van de situatie van Alejandro en zijn familie op het moment van zijn overlijden.

Conclusie

Dankzij de steun van OneLife hebben Alejandro en Begoña een discrete oplossing

gevonden die kan worden aangepast aan hun behoeften en projecten, en die de

optimale bescherming van hun vermogen garandeert.

 

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.

 

 

Ook deze onderwerpen zouden u kunnen interesseren:

1000 levens, OneLife – Case study #5

1000 levens, OneLife – Case study #4 – OneLife

1000 levens, OneLife – Case study #3 – OneLife

1000 levens, OneLife – Case study #1