Met een strikt wettelijk kader dat het vermogen beschermt dat in een verzekeringscontract is ondergebracht, en een erkende politieke en economische stabiliteit, biedt Luxemburg levensverzekeringnemers een ongeëvenaarde bescherming van hun vermogen.

De bescherming van het vermogen van de verzekeringnemer berust op verschillende pijlers:

De Veiligheidsdriehoek: optimale bescherming voor verzekeringnemers

De Veiligheidsdriehoek biedt een kader voor de bewaring van het vermogen dat de verzekeringnemer in zijn levensverzekering heeft belegd. Het is gebaseerd op een drievoudig mechanisme.

 1. De verzekeraar is wettelijk verplicht de activa in het levensverzekeringscontract van de verzekeringnemer toe te vertrouwen aan een onafhankelijke depothoudende bank, die erkend is door het Commissariat aux Assurances (CAA), de toezichthouder voor de verzekeringssector.
 2. Het vermogen wordt bewaard op een rekening die gescheiden is van het eigen vermogen van de verzekeraar en de activa van de bank. Deze bepaling garandeert de verzekeringnemer een optimale bescherming als de verzekeraar en/of de bank in financiële moeilijkheden zouden geraken.
 3. Het CAA controleert de rekeningen van de verzekeraar en de depothoudende bank om eventuele problemen zo snel mogelijk op te sporen.

Bovendien heeft het CAA in geval van financiële moeilijkheden van de verzekeraar de bevoegdheid om zijn rekeningen bij de depothoudende banken onmiddellijk te bevriezen om transacties te vermijden die indruisen tegen de belangen van de verzekeringnemers.

Het Superprivilege en de onbeperkte depositogarantie, twee aanvullende zekerheden voor verzekeringnemers

Naast de Veiligheidsdriehoek heeft de Luxemburgse wetgever een aanvullende bescherming voor het vermogen van de verzekeringnemer ingevoerd: het Superprivilege. Bij wanbetaling door de verzekeraar garandeert dit mechanisme de verzekeringnemers een absoluut voorrecht op de andere schuldeisers van de verzekeraar, met inbegrip van de staat.

Indien de depothoudende bank in moeilijkheden komt, genieten de aan haar toevertrouwde activa bovendien van het Luxemburgse mechanisme van onbeperkte depositogarantie (met uitzondering van liquiditeiten).

Onbeslagbaarheid van het vermogen: een belangrijk kenmerk van levensverzekeringen

Wanneer de verzekeringnemer activa belegt in een levensverzekering, worden deze activa eigendom van de verzekeraar. Ze kunnen niet in beslag worden genomen door de schuldeisers van de verzekeringnemer en blijven beschermd tot het einde van het contract.

Alleen de verzekeringnemer heeft het recht:

 • Om zijn contract in pand te geven
 • Om zijn contract af te kopen
 • Begunstigden aan te duiden of te herroepen

Geen enkele schuldeiser kan de verzekeringnemer dwingen om deze rechten uit te oefenen (behalve in geval van belastingfraude, strafrechtelijk onderzoek of een premie die manifest overdreven is in verhouding tot de middelen en/of het vermogen van de verzekeringnemer).

De stabiliteit van Luxemburg

Ten slotte biedt het Luxemburgse systeem de stabiliteit van het land, zijn economie en zijn instellingen.

Economische en financiële stabiliteit

Het Groothertogdom Luxemburg is één van de weinige landen ter wereld met een triple A rating. Dit is het resultaat van solide overheidsfinanciën, een concurrerende economie en een permanent innovatievermogen.

Gerenommeerd financieel centrum

Luxemburg geniet al tientallen jaren een unieke reputatie als internationaal financieel centrum:

 • Het is het op één na grootste beleggingsfondsencentrum ter wereld en het grootste in Europa
 • Het is al vele jaren het Europese kenniscentrum voor internationaal vermogensbeheer en grensoverschrijdende levensverzekeringen
 • De eerste beurs voor groene financiering, de Luxembourg Green Exchange (LGX), werd er opgericht
 • Het is de wereldleider in internationale fondsen die in China beleggen
 • Het heeft een nationaal platform opgericht voor de ontwikkeling van Fintech

De Luxemburgse regering en de financiële sector zijn zich bewust van deze troeven en spannen zich in om de positie van Luxemburg als vooraanstaand financieel centrum, dat openstaat voor internationalisering en gericht is op innovatie, te handhaven en te versterken.

Gediversifieerde economie

Hoewel de financiële sector belangrijk is voor Luxemburg, is hij lang niet de enige sector die de groei van het land aandrijft. Luxemburgse bedrijven zijn tevens actief in de ruimtevaart, digitale diensten, logistiek, gezondheidstechnologieën, industriële productie …