Waarom OneLife?

  1. Flexibiliteit om te voldoen aan allerlei specifieke noden, van erfenisplanning tot activabescherming
  2. Grensoverschrijdende expertise voor fiscaal gunstige verhuizing
  3. Stabiliteit en veiligheid van een contract uitgegeven door een Luxemburgse verzekeraar
  4. Toegewijde Spaanse marktexperts die conforme en op maat gemaakte oplossingen uitwerken
  5. OneLife al meer dan 25 jaar aanwezig in Luxemburg

 

Marktinzichten

Spanje ligt in het zuiden van Europa en is een aantrekkelijke bestemming geworden voor vermogende personen uit de rest van Europa en daarbuiten. Spanje heeft echter een van de meest complexe belastingsystemen in Europa als het gaat om vermogen, erf-en schenkbelasting, omdat elke autonome regio een uitgebreide bevoegdheid heeft om op dit vlak fiscale regels toe te passen. Parallel hiermee en met uitzondering van enkele autonome regio’s is de effectieve belasting vaak vrij hoog op het vlak van vermogen, erf- of schenkbelasting voor vermogende families die in Spanje wonen.

In die context kunnen de oplossingen die OneLife op de Spaanse markt aanbiedt vermogende personen helpen om de impact van vermogen, erf- en schenkbelasting te beperken, zonder af te wijken van de plaatselijke Spaanse fiscale voorschriften. Bovendien maken de oplossingen die OneLife aanbiedt een uitgebreid aanbod mogelijk met beleggingen waaruit men kan kiezen, geschikt voor allerlei beleggersprofielen, en met mogelijkheid van optimale diversificatie binnen één levensverzekeringscontract.    

 

Wealth Spain

Een “unit-linked” levensverzekering in Luxemburg, volgens de Spaanse wetten, die een hoge flexibiliteit en diversificatie biedt. Dit is een contract dat op elk moment kan worden afgekocht of in pand kan worden gegeven. Via dit product kan de polishouder toegang krijgen tot een uitgebreide reeks activaklassen (nl. van UCITS-fonds, tot hedgefondsen en Private Equity), die in EUR of een buitenlandse munt zijn uitgegeven, en die beheerd worden onder een vooraf bepaalde beleggingsstrategie, ontworpen door een externe vermogensbeheerder, gekozen door de polishouder. De polishouder kan met name in bepaalde omstandigheden, indien de onderliggende activa uitsluitend uit UCITS-fondsen bestaan, de toestemming krijgen om rechtstreeks te kiezen en tussen deze fondsen te arbitreren.

Hierna vindt u de belangrijkste fiscale kenmerken van Wealth Spain voor een polishouder die in Spanje gevestigd is:

  • Volledig belastinguitstel tijdens heel de levensduur van de polis
  • Belasting op spaarinkomsten (marginale belastingvoet van 23%) is van toepassing indien er winsten gemaakt worden bij partiële/volledige afkoop van de polis
  • Mogelijkheid om de betaling van Spaanse erf- en schenkbelasting uit te stellen, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn
  • Mogelijkheid om de impact van vermogensbelasting te beperken

 

Niet-beursgenoteerde activa

Bij OneLife bieden we uitgebreide oplossingen aan voor vermogensbeheer waaronder het aanvaarden van niet-beursgenoteerde activa die worden ondersteund door de verzekeringsregels in Luxemburg die een breed aanbod van onderliggende beleggingen in interne fondsen toestaan.
Voor heel wat vermogende personen bestaat een groot deel van hun totale vermogen uit niet-beursgenoteerde activa, die kunnen ingedeeld worden in aandelen, schuldinstrumenten (o.a. securitisatievehikels), maar ook Private Equity-fondsen en vastgoedfondsen in verschillende rechtsgebieden.

Ons gespecialiseerde team voor niet-beursgenoteerde activa heeft uitgebreide ervaring in deze sector en kan deze types activa beheren, rekening houdend met verschillende aspecten, zoals waardebepaling, juridische aspecten, conformiteit, bestuur enz.

Wij garanderen dat de voorgestelde oplossing het meest geschikt is voor de behoeften van onze cliënt.

Het team voor niet-beursgenoteerde activa voert ook voortdurende controle en due diligence uit op de activa om te garanderen dat de beleggingen in de loop van de tijd aan de regels blijven beantwoorden en nog steeds geschikt zijn. Dit houdt in dat de prijs van het actief wordt gecontroleerd ten opzichte van de marktomstandigheden en eventuele veranderingen binnen het niet-beursgenoteerde bedrijf.

 

Neem contact op met ons Spanje team via ons contactformulier of (vanuit Spanje) via telefoon: 900953529