Een belegging in een Luxemburgse levensverzekering biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit en veiligheid. Centraal in deze architectuur staan vier instrumenten die geschikt zijn voor verschillende beleggingsvormen.

Kiezen voor een Luxemburgse levensverzekering betekent dat de cliënt profiteert van een beleggingsstrategie op maat, afhankelijk van:

 • Zijn vermogensdoelstellingen
 • Zijn beleggersprofiel
 • Zijn huidige en toekomstige land van verblijf

Er zijn vier instrumenten beschikbaar om beleggingen in het levensverzekeringscontract onder te brengen:

 • Collectief beheerde beleggingsinstrumenten
  • Externe fondsen (EF): door de verzekeraar samengestelde selectie van beleggingsfondsen die door gerenommeerde internationale fondsbeheerders worden aangeboden. Meer lezen.
  • Interne collectieve fondsen (ICF): fondsen die door een verzekeraar in samenwerking met gerenommeerde vermogensbeheerders op maat worden gemaakt volgens specifieke doelstellingen. De ICF zijn specifiek voor een verzekeraar en zijn voorbehouden aan zijn cliënten. Meer lezen

 • Individueel beheerde beleggingsinstrumenten
  • Interne ”fonds dédie”: beleggingsfondsen op maat van de cliënt, beheerd door de beheerder van zijn keuze, waarbij de activa worden aangehouden bij de door de cliënt aangewezen depothoudende bank. Meer lezen
  • Gespecialiseerde verzekeringsfondsen: op maat gemaakte fondsen met twee beheersopties: ofwel kan de cliënt zijn beleggingen beheren met de hulp van een adviseur, ofwel kan hij zijn kapitaal in één keer beleggen en zijn beleggingen aanhouden tot eindvervaldag, zonder tussenkomst van een beheerder. Meer lezen

Het nettovermogen, het in de levensverzekeringspolis belegde bedrag en het land waar de verzekeringnemer woont, zijn bepalend voor de toegang tot deze instrumenten. Het is mogelijk verschillende beleggingsinstrumenten in één contract te combineren, afhankelijk van de doelstellingen.


Collectieve beleggingsfondsen

Externe fondsen (EF)

De verzekeraar biedt een selectie van beleggingsfondsen die op de markt worden gebracht en beheerd door internationaal gerenommeerde beheerders. De cliënt maakt zijn keuze met de hulp van zijn adviseur op basis van zijn doelstellingen en risicoprofiel.

De cliënt kan kiezen uit aandelen-, obligatie-, geldmarkt-, gemengde, sector-, flexibele, enz. fondsen, uitgedrukt in euro of andere valuta.

Interne collectieve fondsen (ICF)

Deze fondsen worden door de verzekeraar in samenwerking met gerenommeerde beheerders op maat gemaakt en zijn voorbehouden aan de cliënten van de maatschappij. Ze spelen in op hun verschillende vermogensdoelstellingen en beleggingsprofielen.

Ze zijn meer op maat gesneden dan externe fondsen, en de drempels qua belegd vermogen en bedragen zijn lager dan bij individueel beheerde fondsen.

Automatische arbitrage

Collectieve beleggingsinstrumenten bieden een automatische arbitragemogelijkheid, die te allen tijde kan worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Dankzij deze automatische arbitragemogelijkheid kan men automatisch fondsen kopen en verkopen binnen het instrument om:

 • Meerwaarden veilig te stellen;
 • Verliezen te minimaliseren

Individueel beheerde fondsen

Interne “fonds dédiés” (IFD)

Het vermogen van de cliënt, dat bewaard wordt door de depothoudende bank van zijn keuze, wordt toevertrouwd aan de door hem aangewezen beheerder, die een gepersonaliseerd beheer aanbiedt op basis van zijn doelstellingen en zijn beleggersprofiel.

Deze wekwijze maakt een beleggingsstrategie op maat mogelijk. Ze biedt ook toegang tot een ruimere keuze aan activaklassen, die echter afhankelijk is van het nettovermogen van de cliënt en het in het contract belegde bedrag.

Voor gezinnen: het Umbrella IFD

Gezinsleden kunnen gezamenlijk een IFD aanhouden voor hun respectieve levensverzekeringspolissen, mits zij dezelfde beleggingsstrategie hebben.

Gespecialiseerde verzekeringsfondsen (GVF)

Let op: de beschikbaarheid van dit instrument is afhankelijk van het land waar de verzekeringnemer woont.

Dit instrument geeft de verzekeringnemer meer beheervrijheid. De activa worden toevertrouwd aan de depothoudende bank van zijn keuze, met twee beheersopties:

 • Het GVF “adviesbeheer”: de cliënt kiest zijn beleggingsadviseur. Deze stuurt hem aan- en verkoopvoorstellen die hij elk individueel goedkeurt. De cliënt blijft dus aan het roer staan van zijn vermogen.
 • Het GVF “Buy and Hold”: de cliënt kiest de activa die in het contract worden aangehouden en vertrouwt ze toe aan de depothoudende bank van zijn keuze totdat het contract wordt beëindigdt. Deze formule biedt toegang tot een breed beleggingsuniversum, waaronder vastgoedfondsen, private equity, enz (binnen de grenzen van de wet).