Waarom OneLife?

  1. Flexibiliteit om te voldoen aan allerlei specifieke noden, van erfenisplanning tot activabescherming
  2. Grensoverschrijdende expertise voor fiscaal gunstige verhuizing naar elders
  3. Stabiliteit en veiligheid van een contract uitgegeven door een Luxemburgse verzekeraar
  4. Toegewijde juridische en fiscale experts die op voor de Portugese markt maat gemaakte oplossingen uitwerken, die de regels respecteren

 

Wealth Portugal

Een oplossing in de vorm van een levensverzekering die geschikt is voor zowel privépersonen als bedrijven die in Portugal gevestigd zijn. Het product beantwoordt volledig aan de fiscale en juridische vereisten in Portugal, heeft heel wat kenmerken die gesofisticeerde cliënten gewoonlijk eisen, en is ontworpen om verhuizing, in het bijzonder binnen Europa, te vergemakkelijken.

Dit dynamische product kan grensoverschrijdende flexibiliteit bieden en heeft de unieke beveiliging van een contract dat vanuit Luxemburg is opgesteld. Bovendien kunnen contracten op maat flexibel gemaakt worden, voor het geval personen in de loop van hun leven verhuizen van het ene rechtsgebied naar het andere. In die zin kan het toegewijde team van experts van OneLife technische bijstand verlenen en ervoor zorgen dat het contract volledig aangepast is aan de juridische en fiscale vereisten van het rechtsgebied van de bestemming.

Polishouders krijgen toegang tot een flexibel en uitgebreid aanbod van onderliggende activa, onder andere externe investeringsfondsen en interne collectieve fondsen, maar ook specifieke fondsen die discretionair beheer bieden, dat afgestemd is op de persoonlijke doelstellingen van de polishouder. Bovendien kan de polishouder kiezen tussen meerdere vermogensbeheerders / beleggingsstrategieën en/of verschillende depotbanken.

Een ander interessant kenmerk is dat cliënten een deel van hun oorspronkelijke belegging kunnen intrekken, mocht dat nodig zijn binnen een fiscaal aantrekkelijk stelsel. Met betrekking tot belasting biedt de aantrekkelijke behandeling van aan een unit gekoppelde levensverzekering in Portugal namelijk een extreem ruime marge voor erfenis- en fiscale planning. Voor overlijdensclaims zijn de opbrengsten van levensverzekeringen belastingvrij en worden ze niet onderworpen aan inkomstenbelasting of zegelrecht. In geval van afkoop wordt enkel het gedeelte dat hoger ligt dan het bedrag dat aanvankelijk werd geïnvesteerd, aan belasting onderworpen, m.a.w. de gemaakte winst. Indien minstens 35% van de totale premies in de eerste helft van de polistermijn wordt betaald, mag ofwel eenvijfde ofwel drievijfde van de inkomsten uitgesloten worden voor belasting, in gevallen waarbij de afkoop plaatsvindt na vijf of respectievelijk acht jaar van de contractuele periode.

En ten slotte kunnen beleggers met belegbaar vermogen en een risicoprofiel die in aanmerking komen, beleggen in alternatieve en niet-beursgenoteerde activa…

 

 

Niet-beursgenoteerde activa

Bij OneLife bieden we uitgebreide oplossingen aan voor vermogensbeheer, onder andere het aanvaarden van niet-beursgenoteerde activa, die worden ondersteund door de verzekeringsregels in Luxemburg, die een breed aanbod van onderliggende beleggingen in interne fondsen toestaan.

Voor heel wat vermogende personen bestaat een groot deel van hun totale vermogen uit niet-beursgenoteerde activa, die kunnen ingedeeld worden in aandelen, schuldinstrumenten (o.a. securitisatievehikels), maar ook privévermogensfondsen en vastgoedfondsen in verschillende rechtsgebieden.

Ons gespecialiseerde Team Niet-beursgenoteerde activa heeft uitgebreide ervaring in deze sector en kan deze types activa beheren, rekening houdend met verschillende aspecten, zoals waardebepaling, juridische aspecten, naleving, bestuur enz.

Wij garanderen dat de voorgestelde oplossing het meest geschikt is voor de behoeften van onze cliënt.

Het Team Niet-beursgenoteerde activa voert ook voortdurende controle en due diligence uit op de activa om te garanderen dat de beleggingen in de loop van de tijd ook aan de regels blijven beantwoorden en nog steeds geschikt zijn. Dit houdt in dat de prijs van het actief wordt gecontroleerd ten opzichte van de marktomstandigheden en eventuele veranderingen binnen het niet-beursgenoteerde bedrijf.

 

Neem contact op met ons Portugal team