Waarom OneLife?

  1. Flexibiliteit om te voldoen aan allerlei specifieke behoeften, van erfenisplanning tot activabescherming
  2. Grensoverschrijdende expertise voor fiscaal gunstige verhuizing naar elders
  3. De stabiliteit en veiligheid van een Luxemburgs contract
  4. Toegewijde Belgische marktdeskundigen die conforme oplossingen op maat uitwerken
  5. De nummer één van de levensverzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt

 

Het Belgische Pensioensysteem

Het Belgische pensioensysteem is gebaseerd op drie pijlers. Een statutair “wettelijk” openbaar pensioensysteem, met daarnaast een aanvullend “extralegaal” pensioen en een systeem met individueel pensioenspaarplan dat fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast zijn er ook individuele pensioenspaarplannen zonder fiscale voordelen, die soms wel de “vierde pijler” wordt genoemd. Omdat België een van de laagste basispensioenen van Europa heeft, is een inzicht in het pensioensysteem cruciaal om van vermogensplanning een succes te maken.

Eerste pijler: het statutaire “wettelijke” pensioen

De financiering van de openbare pensioenen is gebaseerd op een “geleidelijk” betalingssysteem. De pensioenen van vandaag worden met andere woorden gefinancierd door de sociale zekerheidsbijdragen die momenteel betaald worden door de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren. In België wordt het wettelijk pensioen uitbetaald vanaf het moment dat de persoon 65 jaar wordt en minstens 40 jaar actief heeft gewerkt. De overheid stemde echter in met een optrekking van de pensioenleeftijd tot 66 in 2025 en tot 67 in 2030, en tegen 2019 moet de persoon minstens 42 jaar gewerkt hebben. Aangezien het als niet-realistisch wordt beschouwd om alleen van een wettelijk pensioen te leven, zijn aanvullende pensioenvoorzieningen nodig.

Tweede pijler: het aanvullende “extralegale” pensioen

De tweede pijler bestaat uit een pensioenplan via de werkgever, dat het wettelijke pensioen van de eerste pijler aanvult. Het werkgeverspensioen wordt gefinancierd door de werkgevers via een pensioenplan of -schema op basis van een (groeps)verzekering en is volledig discretionair. Werkgevers zijn in geen geval verplicht om dit “extralegale” voordeel toe te kennen. Het bedrag is per definitie variabel. Zelfstandigen kunnen ook gebruik maken van het aanvullende “extralegale” pensioen. Zij kunnen kiezen voor het aanvullende pensioen voor zelfstandigen (“VAPZ/PCLI” en/of “RIZIV/INAMI”) of voor de individuele pensioentoezegging (“IPT/EIP”). Aan de hand van deze plannen kunnen zelfstandigen een kapitaal opbouwen bovenop hun statutaire pensioen, waarbij belangrijke fiscale voordelen van toepassing zijn.

Derde pijler: het individuele pensioenspaarplan met fiscale voordelen

Zelfs met een aanvullend “extralegaal” pensioen zal het voor de meeste gepensioneerden niet mogelijk zijn om hun levensstandaard te handhaven. Daarom creëerde de Belgische wetgever een fiscaal voordeel om geld te sparen voor het pensioen, aan de hand van fiscaal aftrekbare pensioenspaarplannen, pensioenspaarfondsen en langetermijnspaarplannen. Deze individuele, zelf te bepalen spaarplannen bestaan uit herhaaldelijke bijdragen waarop belastingverminderingen van toepassing zijn en die leiden tot een eenmalig bedrag plus intrest, dat op het moment dat de persoon met pensioen gaat, uitbetaald wordt.

Het individuele pensioenspaarplan zonder fiscale voordelen

Traditionele spaarplannen, die soms ook de “vierde pijler” worden genoemd, gaan niet gepaard met fiscale vrijstellingen, maar ze helpen wel om het inkomen na de actieve loopbaan veilig te stellen.

In het bijzonder de Luxemburgse unit-linked levensverzekeringen onder Tak 21 en Tak 23 bieden een reeks mogelijkheden voor Belgische ingezetenen als instrumenten voor vermogensplanning. De zogenaamde Tak 21-contracten bieden een gegarandeerde opbrengt, terwijl de opbrengst van een Tak 23-contract gekoppeld is aan de evolutie van de waarde van een of meer beleggingsfondsen. Via deze contracten is een oplossing voor vermogensplanning mogelijk, die leidt tot zowel kapitaalsgroei als besparingen op erfenisrechten.

 

Marktinzichten

OneLife is de grootste Luxemburger speler op de Belgische levensverzekeringsmarkt met meer dan 3 miljard euro vermogen in beheer. We voorzagen en omarmden snel de veranderingen opgelegd in 2014 door de zogenoemde Twin Peaks II-wetgeving, die de regels inzake consumentenbescherming versterkte met het oog op meer transparantie en helderheid voor cliënten.

 

Neem contact op met ons Belgische team