In het eerste deel van onze tweedelige casestudy-blog over internationale planning stellen we u voor aan een Brits koppel, Mary en James, en we bekijken hoe een Luxemburgse levensverzekeringsoplossing hen in hun internationale omgeving kan helpen een flexibele beleggingsstrategie en erfenisplanning te construeren.

Over Mary en James

Mary en James zijn beide Britten die getrouwd zijn in Londen, waar ze met hun kinderen, Harry en Sally, een druk leven hebben geleid en een succesvolle carrière hebben gehad als beleggingsbankiers. Nu, op hun 65, zijn ze met pensioen en verhuisd naar Zuid-Frankrijk om er van het zonnige klimaat te genieten, terwijl hun kinderen in het VK zijn gebleven. Later, over 15 jaar of zo, willen ze graag terugkeren naar het VK om dichter bij hun familie te vertoeven.

Met 2 miljoen pond cash ter beschikking voor elk en een jaarlijks pensioen van 100.000 pond zoeken ze nu een fiscaal efficiënte beleggingsoplossing en een geschikte tool voor hun successieplanning. Tevens willen ze hun cash ook graag in Britse pond houden.

Hou het eenvoudig en efficiënt met een Luxemburgse levensverzekering 

Luxemburgse levensverzekeringsoplossingen staan in Europa algemeen bekend als een interessant hulpmiddel om een familievermogen aan te houden en over te dragen, en ook voor Mary en James blijken zij, gezien de internationale familiecontext, de beste optie. Als inwoner van Frankrijk beslissen zij om twee Luxemburgse levensverzekeringsproducten te onderschrijven. In de ene is Mary de verzekeringnemer en verzekerde en zijn James en de twee kinderen elk voor een derde aangeduid als begunstigde, de tweede omvat dezelfde regeling voor James.

Een in Luxemburg gevestigde oplossing biedt u:

  • fiscale neutraliteit

Luxemburgse levensverzekeringscontracten zijn ontworpen als instrumenten die voldoen aan de juridische en fiscale vereisten van het land waar de verzekeringnemer woont.

=> Mary en James zijn fiscaal inwoner van Frankrijk, waardoor het Franse recht hun contract erkent. Wanneer ze naar het VK verhuizen, kunnen ze het contract dankzij de Luxemburgse fiscale neutraliteit laten aanpassen aan het Britse recht zonder fiscale gevolgen in Frankrijk of Luxemburg.

  • mogelijkheden met meerdere valuta’s

Luxemburg is het grootste beleggingsfondsencentrum van Europa. Multivalutaproducten zitten dus in het DNA van het land.

=> Mary en James kunnen in het kader van een polis die in Britse pond is opgemaakt hun premie beleggen in Britse pond. Tevens kan de onderliggende belegging in Britse pond zijn, maar ook in een andere valuta naar keuze.

  • beleggingsoplossing op maat

Het innovatieve financiële dienstencentrum dat Luxemburg is, biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen, met:

  • collectief beheerde activa binnen een intern collectief fonds (ICF) of individueel binnen een internal dedicated fund (IDF, zijnde een intern gepersonaliseerd fonds met een discretionair fondsenbeheer) of een gespecialiseerd verzekeringsfonds (SIF), dat de beleggingsmogelijkheden uitbreidt van grote bankplatformen voor ICBE-fondsen naar niet-traditionele activa;
  • een grotere flexibiliteit in de beleggingsstrategie dan in sommige andere EU-landen,
  • private equity, groene financiën en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen als krachtige ontwikkelingspolen.

=> Mary wil haar vermogensbeheer graag delegeren aan een professional. Daarom opteert ze voor een internal dedicated fund (IDF) met discretionair beheer. Ze is niet zo tuk op risico’s en kiest daarom voor een voorzichtige beleggingsstrategie.

=> James blijft graag betrokken bij het beheer van zijn activa en prefereert een gespecialiseerde verzekeringsfonds (SIF). Hij kan beleggingsadvies krijgen van zijn financieel adviseur, maar zelf de uiteindelijke beleggingsbeslissing nemen. Hij wil graag een hoog rendement en wil daarvoor gerust meer risico nemen, wat hem bij een dynamische beleggingsstrategie

  • meeneembaarheid = gemoedsrust

De Luxemburgse oplossingen kunnen bij een verhuizing worden aangepast aan de lokale regelgeving van een ander land. En wanneer de toekomstige verhuizing al wordt aangekondigd vóór de polis wordt opgemaakt, dan is dat nog eenvoudiger. Bepaalde ‘meeneembaarheidskenmerken’ kunnen dan immers direct worden aangepast.

=> Mary en James hadden aanvankelijk voor een in Frankrijk optionele overlijdensdekking gekozen, die in de context van hun verhuizing naar het VK echter noodzakelijk blijkt.

Wanneer een cliënt verhuist, moet zijn financieel adviseur in principe de levensverzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte brengen om de meeneembaarheid en de specifieke vereisten voor het contract na te gaan. Zo moet bij een verhuis naar het VK immers mogelijk de beleggingsoplossing worden afgestemd op de Britse beleggingsbeperkingen.

=> Mary heeft reeds een overlijdensdekking in haar internal dedicated fund, dat een contract is met een discretionair beheer. Haar polis voldoet dus al aan de regels van het VK.

=> James zal echter moeten overschakelen van het gespecialiseerde beleggingsfonds (SIF) naar een IDF, aangezien de verzekeringnemer volgens de Britse belastingwetgeving immers geen invloed mag hebben op de beleggingen in de portefeuille. Vanaf dat moment zal bijgevolg een onafhankelijke, erkende discretionaire fondsenbeheerder zijn portefeuille moeten beheren op basis van de gekozen strategie, die nog steeds dynamisch kan zijn als hij dat wenst.

In deel twee van onze blog, leggen we uit hoe de beleggingsstrategieën en successieplannen van Mary en James gebaat kunnen zijn bij een Luxemburgs contract.

 

“Deze illustraties zijn slechts een overzicht van enkele van de implicaties van internationale successie- en vermogensplanning. De effectieve praktische impact moet dan ook geval per geval worden bekeken, samen met uw adviseur.”

 

Fanny Perpere
Wealth Planner

 

Misschien bent u ook wel geïnteresseerd in: Waarom het Luxemburgse contract?, Het ‘Umbrellafonds’, Het Luxemburgse Gespecialiseerde Verzekeringsfonds