Portability, relocation

Eenvoud in een complexe omgeving

In de wereld van vandaag worden familiesituaties steeds complexer, vooral wanneer er over de hele wereld familieleden wonen. Alleen al die factor vormt een enorme uitdaging voor vermogenden en hun families die op zoek gaan naar oplossingen en strategieën om het familievermogen over de generaties heen te behouden. De behoefte aan deskundig advies is aanzienlijk toegenomen als gevolg van de toenemende complexiteit en verschillen tussen rechtsgebieden op het vlak van fiscale en juridische regels die van toepassing zijn op deze rechtsgebieden, hun vermogensplanning, als ook op de operationele en beleggingsstructuren.

Verandering is het nieuwe normaal

Het is duidelijk dat de COVID-19-pandemie de huidige complexiteit en onzekerheid nog heeft vergroot, aangezien vermogende personen niet meer met vertrouwen kunnen anticiperen op hoe het economische, financiële, fiscale en juridische landschap er over een paar jaar zal uitzien. We merken nu al hoe bijna alle OESO-landen op nationaal niveau versneld wettelijke en fiscale veranderingen doorvoeren om in de toekomst meer inkomsten te genereren in de hoop de stijging van de overheidsschuld te verminderen of te beperken. Deze trend zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor vermogende personen die hun familievermogen niet goed hebben gestructureerd in overeenstemming met de recentste planningsnormen in de verschillende rechtsgebieden waarin ze wonen. Of ze nu kiezen voor trusts, stichtingen, offshorebedrijven of zelfs unit-linked levensverzekeringen, er moet steeds in gedachten houden worden dat er geen “one size fits all”-oplossing bestaat en dat er in het rechtsgebied van de woonplaats adequaat lokaal advies moet worden ingewonnen om valkuilen en ongewenste gevolgen te vermijden.

Verhuizen is een belangrijke katalysator

In de huidige context overwegen vermogende personen en hun families verschillende oplossingen en één van de gemakkelijkste lijkt misschien verhuizen naar een fiscaal gunstigere regio in of buiten Europa. Bovendien is pensioen vaak een aanleiding om rustiger te gaan leven in een zonniger klimaat. Verhuizen is echter niet altijd eenvoudig. Het vereist gespecialiseerd juridisch, fiscaal en vermogensadvies om de gevolgen van een verhuizing volledig te begrijpen.

Welke rol is weggelegd voor levensverzekeringen?

Levensverzekeringen zijn een uitstekend instrument voor vermogens- en belastingplanning dat in Europa en daarbuiten algemeen wordt erkend als een instrument om familievermogen te behouden en over te dragen. Dat is, in vergelijking met andere structuren zoals trusts, stichtingen of beleggingsmaatschappijen, een aanzienlijk voordeel omdat vermogende personen die voor deze oplossingen kiezen, gemakkelijk goed advies kunnen krijgen over de manier waarop zulke beleggingsinstrumenten worden behandeld in het rechtsgebied waar ze momenteel wonen of, beter nog, het rechtsgebied waarnaar ze willen verhuizen. Bij OneLife krijgt ons team van internationale experts regelmatig vragen over mobiliteit van cliënten, zoals: Is een “overlijdensdekking” nodig? Hoe worden de activa beheerd? Wat wordt er belast bij afkoop van de polis? Deze vragen kunnen snel en gemakkelijk worden beantwoord aan de hand van de nationale wetgeving.

Helaas moeten bepaalde, uit andere rechtsgebieden geïmporteerde, holding- of beleggingsstructuren diepgaand worden geanalyseerd door lokale adviseurs in het nieuwe land van verblijf, wat bij de cliënten zonder twijfel stress en frustratie veroorzaakt.

Daarom is bij verhuizing naar een nieuw land de pre-planning van cruciaal belang, vooral omdat veel cliënten de neiging hebben te vergeten dat sommige landen “exitheffingen” hebben ingevoerd op niet-gerealiseerde winsten die van toepassing zijn wanneer vermogende belastingplichtigen hun fiscale woonplaats naar een ander rechtsgebied verplaatsen. Ondanks de huidige neergang van de financiële markten hebben veel particuliere beleggers geprofiteerd van de algemeen positieve prestaties van de financiële markten sinds de laatste financiële crisis. Velen van hen zouden daarom een aanzienlijke impact kunnen ondervinden van de eerder genoemde nationale exit-taxregelingen. Gelukkig is een levensverzekering voor zulke beleggers een geschikte oplossing, aangezien financiële activa die onder een levensverzekering worden aangehouden, doorgaans buiten zulke exit-taxregelingen vallen.

In een notendop

Zowel voor financiële adviseurs als voor advocaten of vermogensbeheerders is het duidelijk geen verrassing dat de huidige omgeving voor vermogende personen en hun gezinnen steeds complexer wordt en dat de vooruitzichten op korte tot middellange termijn er eerder somber uitzien.

Velen zullen een verhuizing ernstig overwegen. In dat geval is het een professionele taak van de adviseurs van deze families om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren, zowel op financieel als op fiscaal en juridisch vlak. Bij OneLife staan we adviseurs en hun cliënten daarom regelmatig bij om hun verhuizingsprojecten zo goed mogelijk te begeleiden. Levensverzekeringen vormen immers een ideale, volledig meeneembare oplossing die op maat kan worden gemaakt van elke individuele situatie.

Gonzalo Garcia Perez
Wealth Planning Manager

 bent wellicht ook geïnteresseerd in:  Waarom het Luxemburgse contract?