Kernlanden en niet-kernlanden

OneLife is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in internationale verzekeringsproducten in Europa en daarbuiten. In onze business maken we een duidelijk onderscheid tussen kernlanden (primair) en niet-kernlanden (secundair).

Kernlanden‘ zijn rechtsgebieden waarvoor OneLife een specifiek verzekeringsproduct heeft ontworpen of ontwikkeld dat voldoet aan de lokale juridische, regelgevende en fiscale beperkingen. Zo behoren België, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Spanje, Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk tot de landen waarvoor OneLife een specifiek verzekeringsproduct heeft ontworpen en gevalideerd.

Een ‘niet-kernland‘ daarentegen is een rechtsgebied waarvoor OneLife geen specifiek verzekeringsproduct heeft ontworpen of ontwikkeld dat specifiek is aangepast aan de lokale juridische, regelgevende en fiscale beperkingen, bijvoorbeeld bepaalde landen van de Europese Economische Ruimte (“EER”) en verschillende landen die geen lid zijn van de EER.

Europese Economische Ruimte

Zoals we hierboven stelden, en met name met betrekking tot de EER-landen, is het noemenswaardig dat OneLife als een in een EER-land gevestigde en door een toezichthouder binnen de EER erkende verzekeraar vanuit regelgevend oogpunt verzekeringsproducten mag verdelen aan ingezetenen van gelijk welk EER-land. Desalniettemin moet een verzekeraar die die zaken wil doen in een bepaald EER-rechtsgebied echter een verzekeringsproduct ontwerpen dat aansluit bij de beperkingen of juridische/fiscale kaders die van toepassing zijn in elk van de EER-landen. De belasting, geldende wetten en de rapporteringsverplichtingen voor verzekeringen zijn immers niet volledig geharmoniseerd op Europees niveau. Dat impliceert tevens dat het niet mogelijk is om één enkel product te ontwikkelen dat voldoet aan alle juridische/fiscale regimes van alle EER-landen.

Niet-EER landen

In dezelfde trant, en met betrekking tot de niet-EER landen, is het in een EER-land gevestigde OneLife vanuit regelgevingsoogpunt niet automatisch geoorloofd om verzekeringsproducten te verdelen aan ingezetenen van een niet-EER land (i.e. hiervoor is er doorgaans een lokale verzekeringslicentie vereist). Desondanks is het OneLife op grond van het principe van de ‘passieve werving’ echter wel toegestaan een verzekeringsproduct naar Luxemburgs recht of naar het recht van de nationaliteit van de polishouder buiten het betreffende land te verdelen in overeenstemming met de wettelijke, fiscale en regelgevende conformiteit van de producten. Deze oefening vergt echter een grondige expertise en diepgaande analyse van elk van de rechtsgebieden, om ervoor te zorgen dat het betreffende verzekeringsproduct niet door de lokale autoriteiten wordt geweigerd of zelfs nietig wordt verklaard.

Na verloop van tijd hebben we vastgesteld hoe bepaalde geografische regio’s zoals het Midden-Oosten of Zuid-Azië enorme mogelijkheden bieden voor Europese expats en het is precies om deze reden dat we verschillende van onze partners en cliënten begeleiden in hun expatriëringsproject, of het nu gaat om de korte of de lange termijn.~

Expertise die zorgt voor compliance en gemoedsrust

In een notendop: de ‘wereldwijde’ verdeling van verzekeringsproducten is een complexe aangelegenheid, die door experts zorgvuldig moet worden bekeken. In dat opzicht moedigen we bij OneLife onze Partners en cliënten steeds aan advies in te winnen bij onze experts, zodat ze er met een gerust hart kunnen op vertrouwen dat wordt voldaan aan de respectieve lokale omstandigheden.

Gonzalo Garcia Perez
Wealth Planning manager 

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in:
De Britse expat in Spanje
Geen grenzen voor de Luxemburgse levensverzekering – Deel I
Geen grenzen voor de Luxemburgse levensverzekering – Deel II