Flexibiliteit is een belangrijk aspect van de OneLife-oplossingen. We vinden het terug in elk onderdeel van de oplossing: de kenmerken van het contract, de verscheidenheid van beleggingsinstrumenten en de open architectuur ervan.

Veel kenmerken kunnen in de intekenfase, en in sommige gevallen zelfs gedurende de volledige looptijd van het contract, worden aangepast, zoals bijvoorbeeld de begunstigde(n) die kan (kunnen) worden afgestemd op de evoluerende context van uw cliënt tijdens de volledige looptijd van het contract. Bovendien lijken sommige aspecten op het eerste gezicht onbeduidend, maar blijken dan toch doorslaggevend te zijn voor uw cliënt. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van het tijdstip waarop het contract wordt beëindigd (bij overlijden van de verzekerde of op een vooraf bepaalde datum tijdens het leven van de verzekerde) bepalend zijn voor de belastingvoordelen in sommige Spaanse regio’s.

Wat de beleggingen betreft, biedt de oplossing ook een aanzienlijke flexibiliteit. Er zijn vier opties beschikbaar:

  • Externe fondsen
  • Interne collectieve fondsen
  • Fonds internes dédiés (standaard een discretionair mandaat)
  • Gespecialiseerd verzekeringsfonds (adviesbeheer of buy and hold, enkel beschikbaar in bepaalde landen zoals Frankrijk of Portugal)

Aangezien de behoeften van uw cliënt mettertijd kunnen veranderen, hoeft hij/zij niet per se slechts één beleggingsinstrument te kiezen. Het is immers mogelijk om (in functie van zijn fiscale residentie) verschillende instrumenten binnen eenzelfde contract te combineren en van het ene instrument naar het andere te arbitreren zonder het contract af te kopen.

De extern fonds en intern collectief fonds oplossingen maken gebruik van een collectief vermogensbeheer en zijn beschikbaar met een initiële premie van 100.000 euro.

De twee overige oplossingen maken individueel vermogensbeheer mogelijk. Elk fonds is afgestemd op de specifieke behoeften van één cliënt en is beschikbaar met een minimale initiële premie van 125.000 euro en een netto belegbaar vermogen van 250.000 euro.

Voor elk van deze op maat gemaakte oplossingen kan uw cliënt de depothoudende bank van zijn keuze aanwijzen en op elk moment wijzigen. Die kan één van de meer dan 90 partnerbanken van OneLife zijn, of een nieuwe, op voorwaarde dat zij door het Commissariat Aux Assurances is erkend.

Een depothoudende bank wordt vaak ietwat oneerbiedig beschouwd als een instelling die gewoon het geld bijhoudt, maar in werkelijkheid heeft deze keuze een aanzienlijke invloed op de totale propositie van de beleggingsdiensten. Quintet Private Bank (Quintet) is één van de partnerbanken van OneLife die heel wat voordelen biedt, dankzij de langjarige relatie tussen beide partijen.         

Quintets verhaal begon in Luxemburg ruim 70 jaar geleden. Ze heette eerst Kredietbank, breidde zich uit over Europa en consolideerde in december 2020 onder de naam Quintet Private Bank. Als in Luxemburg gevestigde bank staat zij onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Als depothoudende bank van de onderliggende effecten van OneLife staat ze bovendien onder toezicht van het Commissariat Aux Assurances, de Luxemburgse toezichthouder op de levensverzekeringsmaatschappijen die de bond-posities nauwlettend in het oog houdt in het kader van de Luxemburgse Veiligheidsdriehoek die de verzekeringnemer dient te beschermen door de in een levensverzekeringsinstrument ondergebrachte activa af te scheiden van die van de verzekeringsmaatschappij en de depothoudende bank, en de verzekeringnemer zo een garantie te bieden tegen insolvabiliteit van de verzekeraar of de bank.

Dankzij deze twee prudentiële autoriteiten genieten de tegoeden die bij Quintet worden bewaard en die in een levensverzekeringscontract zijn ondergebracht, een erg hoog beschermingsniveau.

Bovendien zorgt Quintet voor een evenwicht tussen de automatisering van activiteiten en menselijk contact.

Quintet stelt de cliënt centraal. Een Client Relationship Manager (CRM), toegewijd aan elke individueel financieel adviseur/levensverzekeringsmaatschappij, onderhoudt contacten met de verscheidene interne experts en zorgt voor holistische antwoorden voor een op maat gesneden dienstverlening. 

Bovendien zijn vele diensten 24/7 beschikbaar dankzij de rechtstreekse toegang tot het platform van Quintet, “MyQuintet Pro”. De fondsbeheerders/adviseurs kunnen zo de tegoeden van hun cliënten gemakkelijk beheren. Ze kunnen elke portefeuille bekijken, financiële rapporteringen uploaden en real-time transacties beheren.

En last but not least verloopt de opening van een rekening bliksemsnel! Het duurt ongeveer 30 minuten tot 1 uur dankzij de sterke banden tussen OneLife en Quintet en de duplicatie van de rekening is volledig geautomatiseerd.

Hetzelfde geldt voor het fondsenaanbod met meer dan 42.000 beschikbare fondsen en een snelle dienstverlening om nieuwe fondsen aan boord te halen.

Bij OneLife is de standaardmunt voor een contract de euro, maar er kunnen ook contracten worden geopend in Brits pond, Amerikaanse dollar, Zwitserse frank, Deense kroon en Zweedse kroon, allemaal munten waarmee Quintet werkt.

Voor cliënten die een kredietfaciliteit wensen, kan de waarde van de levensverzekeringsportefeuille als onderpand dienen. Quintet stelt twee kredietvormen voor: de klassieke hypothecaire lening en het Lombardkrediet.

Dankzij een Lombardkrediet kan de cliënt een hefboomeffect op zijn portefeuille zetten of investeringen buiten de bank om doen – in roerende of onroerende goederen – met zijn verzekeringscontract als onderpand voor de terugbetaling van het krediet. Quintet stelt twee mogelijkheden voor: een bullet-aflossing (het kapitaal is verschuldigd op de vervaldag van maximaal tien jaar) en de terugbetaling in termijnen (constant kapitaal of constant kapitaal en interesten die uiterlijk vijftien jaar na de toekenning van het lombardkrediet verschuldigd zijn).

Voor meer informatie over Luxemburgse levensverzekeringen of wat OneLife voor u kan doen, kunt u contact opnemen met onze teams.

 

 

Allicht heeft u ook interesse in: