Luxemburg, dat officieel bekend staat als het Groothertogdom Luxemburg en aan BelgiëDuitsland  en Frankrijk grenst, is één van de kleinste en dunst bevolkte landen in Europa. Luxemburg is echter nog veel meer dan dat…

Het Groothertogdom stond op de European Innovation Scoreboard van 2020, die nagaat hoe goed landen presteren op het vlak van innovatie op basis van 27 indicatoren, op de vijfde plaats en is één van de innovatieve voortrekkers in de EU.[i] In het klassement van de Global Innovation Index 2020 staat Luxemburg op de 18de plek en staat het samen met China en Israël op de derde plaats voor wat creatieve output betreft (durfkapitaal, onderzoek & ontwikkeling, ondernemerschap en hoogtechnologische productie)[ii].

Dankzij een koopkrachtpariteit (KKP) van 112.875,12 USD[iii] in 2020 staat Luxemburg op de eerste plaats in het wereldwijde klassement en realiseerde het in 2018 een bbp per capita, uitgedrukt in KKP van 263% van het Europese gemiddelde[iv], met een netto overheidsschuld van -2,90 miljard EUR en een werkloosheidsgraad van amper 6,47% van zijn totale arbeidskracht[v], waardoor het één van de meest economisch stabiele landen ter wereld is, misschien wel het meest stabiele tout court.

De vier ratingbureaus – DBRS Morningstar, Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s – hebben de triple A-kredietrating van Luxemburg bevestigd ondanks de coronapandemie. Volgens DBRS en Fitch zou de economie in 2021 weer moeten aantrekken tot het niveau van voor de crisis. Dat bevestigt dat de fundamenten van de Luxemburgse economie, ondanks de moeilijke economische context, stevig blijven. DBRS is van mening dat het Groothertogdom normaal gezien een aantrekkelijk land zal blijven om te investeren en erkent ook dat de overheid ernstige inspanningen heeft geleverd op het vlak van fiscale transparantie[vi].

Eén van de directe gevolgen van de financiële crisis van 2008 was dat er sterk aangedrongen werd op meer transparantie in fiscale zaken. De minister van Financiën Pierre Gramegna (Democratische Partij) benadrukt dat Luxemburg inderdaad fiscale transparantie hoog in het vaandel voert: “Het land voldoet aan alle normen en richtlijnen van de OESO en EU inzake fiscale transparantie, met name op het vlak van gegevensuitwisseling en administratieve samenwerking. […] Het Global Forum van de OESO en de EU hebben deze inspanningen erkend”[vii]. Moody’s vernoemt bovendien de sterke transparantie van Luxemburg als één van de redenen voor zijn AAA-rating[viii]. In de “peer reviews” van de OESO inzake fiscale transparantie staat Luxemburg nu op hetzelfde niveau als Duitsland, het VK en de VS.

Noemenswaardig is eveneens het streven naar vernieuwing inzake regelgeving. In 1988 was Luxemburg het eerste lid van de toenmalige Europese Gemeenschappen dat een nieuw kader voor pan-Europese fondsen invoerde – met name de ICBE’s (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten). Aangezien grote fondsbeheerders uit de VS en Europese landen niet langer geconfronteerd werden met de complexiteit en de kosten die gepaard gingen met het opzetten van afzonderlijke lokale producten voor elke afzonderlijke markt, begonnen zij grensoverschrijdende beleggingsfondsen te lanceren vanuit Luxemburg. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een grote deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer en een uniek ecosysteem van dienstverleners, waardoor schaalvoordelen mogelijk zijn. Luxemburg heeft de afgelopen drie decennia dan ook in aanzienlijke mate bijgedragen tot de totstandkoming van een heuse grensoverschrijdende fondsenindustrie[ix].

Vandaag is de financiële sector nog steeds de belangrijkste drijvende kracht achter de Luxemburgse economie. Zijn financieel centrum is één van de belangrijkste internationale financiële centra (12de plek wereldwijd en de 1ste plek in de eurozone[x]) en de Luxemburgse fondsenindustrie is de grootste van de EU (met een belegd vermogen van 4,97 biljoen EUR per december 2020[xi]) en zelfs de op één na grootste ter wereld. Volgens PwC’s Fund Distribution 2020[xii] is 58% van de grensoverschrijdende beleggingsfondsen gedomicilieerd in Luxemburg. De verzekeringssector is sterk aanwezig op alle relevante Europese markten en was in 2019 goed voor 27 miljard euro aan levensverzekeringspremies (+12,4% ten opzichte van het voorgaande jaar), waarvan min of meer 90% grensoverschrijdende premies zijn die buiten Luxemburg worden gegenereerd[xiii]. De sterk ontwikkelde levensverzekeringssector heeft een unieke expertise ontwikkeld in het aanbod van op maat gemaakte verzekeringsproducten, met name verzekeringscontracten op basis van beleggingsfondsen voor internationaal mobiele cliënten. Dankzij zijn voorgeschiedenis van economische openheid en zijn multiculturele en meertalige bevolking (de Luxemburgse bevolking spreekt gemiddeld 3,6 talen en staat op de 7de plaats in de wereld wat de beheersing van het Engels betreft), is Luxemburg bij uitstek geschikt om bedrijven de deskundigheid en het talent te bieden dat zij nodig hebben om hun cliënten op meerdere markten te bedienen.

Een recente live test voor de aantrekkelijkheid van Luxemburg als EU-hub voor financiële diensten was het feit dat, in het kader van de brexit, meer dan 60 financiële ondernemingen besloten om ofwel hun bestaande activiteiten te versterken of een nieuwe EU-hub in Luxemburg te vestigen om de toegang tot de eengemaakte EU-markt te blijven verzekeren.

Luxemburg is er bovendien trots op een wereldleider te zijn op het gebied van inclusieve financiering, met een marktaandeel van 61% van het wereldwijde vermogen onder beheer in beleggingsvehikels voor microfinanciering en hoewel Luxemburg nog steeds het belangrijkste niet-islamitische centrum is voor shariaconforme beleggingsfondsen, is er ook een aanzienlijke groei in fondsen die verantwoord beleggen, zodat  Luxemburgse fondsen momenteel 31% van alle dergelijke Europese fondsen vertegenwoordigen[xiv]. Met de Luxembourg Green Exchange (LGX) verwierf Luxemburg in 2016 de eerste beurs ter wereld die zich toelegde op groene financiering en met de opening van het nationale Fintech-platform LHoFT in 2017 heeft Luxemburg zich met succes verder gepositioneerd als EU-centrum voor Fintech-bedrijven en als toonaangevend Europees centrum voor betalingsdiensten, met ’s werelds belangrijkste betalings- en e-commercebedrijven die nu in Luxemburg zijn gevestigd[xv].

Vanuit het oogpunt van de consument van financiële diensten zorgt de expertise van Luxemburg voor een meer divers aanbod van producten, zowel geografisch als wat de activaklassen betreft. Een dergelijke diversiteit is van bijzonder belang in het huidige lagerenteklimaat, aangezien de mogelijkheid om een portefeuille te diversifiëren consumenten in staat stelt om de meest geschikte producten te kiezen voor hun huidige en toekomstige financiële behoeften.

Luxemburg heeft volgens Luxembourg for Finance, het in 2008 opgerichte agentschap voor de ontwikkeling van het financiële centrum, de ambitie om ”zijn rol als grensoverschrijdend kenniscentrum en EU-hub verder uit te breiden, zodat het tegen 2025 de volgende doelstellingen zal hebben verwezenlijkt:

  • bijdragen tot het scheppen van banen en duurzame groei, in eigen land en in de gehele EU;
  • een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van een solide en competitief EU-regelgevend kader dat financiële stabiliteit, veerkracht en innovatie bevordert met nieuwe producten en diensten om de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie te verwezenlijken;
  • uitbreiding van de internationale en geografische spreiding van de financiële instellingen die zich hier vestigen;
  • gebruik maken van nieuwe en toekomstige pan-Europese regelgeving voor digitale of opkomende financiële producten en diensten;
  • erkend worden als een belangrijke vestigingsplek voor pan-Europese pensioenplanproducten”[xvi]

 

Luxembourg – het blijft verbluffen.  Indien u graag meer informatie wenst, neem dan contact op met onze teams bij OneLife.

 

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in:

 

[i] European Commissie, 2020, opgevraagd op 02/03/2021, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981
[ii] De Global Innovation Index 2020, opgevraagd op 02/03/2021, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
[iii] IMF, opgevraagd op 11/02/2021, https://bit.ly/37gMKQZ
[iv] Eurostat, 05/03/2020, opgevraagd op 11/02/2021, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58
[v] IMF, opgevraagd op 11/02/2021, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=178,137,&s=NGDP_R,NGDP,PPPGDP,NGDPRPC,NGDPPC,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,PCPI,PCPIE,TXG_RPCH,LUR,GGXWDN,GGXWDG,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
[vi] Officiële website van Luxemburg, 29/09/2010, opgevraagd op 11/02/2021, https://luxembourg.public.lu/en/invest/competitiveness/economie-fitch-dbrs.html
[vii] PaperJam, 09/02/2021, opgevraagd op 12/02/2021, https://paperjam.lu/article/strategie-communication-gouver en 29/01/2021, geschreven op 01/02/2021 en opgevraagd op 15/02/2021, https://paperjam.lu/article/moody-s-certifie-triple-a-luxe
[ix] Luxembourg for finance, opgevraagd op 03/03/2021, https://www.luxembourgforfinance.com/en/publication-mag/financing-a-sustainable-future/
[x] Wikipedia, opgevraagd op 15/02/2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Financial_Centres_Index
[xi] Alfi statistieken per 31 december 2020, opgevraagd op 16/02/2021, https://www.alfi.lu/en-GB/Pages/Industry-statistics/Luxembourg
[xii] PWC, opgevraagd op 15/02/2021, https://www.pwc.lu/en/fund-distribution/gfd-poster.html
[xiii] Commissariat aux Assurances, opgevraagd op 15/02/2021, https://www.caa.lu/uploads/documents/files/ChiffresCles_2019.pdf en https://www.caa.lu/uploads/documents/files/rapport_annuel_2019.pdf
[xiv] Luxembourg for finance, opgevraagd op 03/03/2021, https://www.luxembourgforfinance.com/en/publication-mag/financing-a-sustainable-future
[xv] Official website of Luxembourg, 05/12/2019, retrieved on 11/02/2021, https://luxembourg.public.lu/en/invest/competitiveness/portrait-luxembourg-economy.html
[xvi] Luxembourg for finance, opgevraagd op 03/03/2021, https://www.luxembourgforfinance.com/en/publication-mag/financing-a-sustainable-future/