Thierry Bessard
Adviseur vermogensbeheer 
Kantoor Financière de l’Arche – Bourg-en-Bresse (Frankrijk)
Voorstander van de levensverzekering in strategieën om het vermogen te optimaliseren en te structureren

Marjorie Seminara
Responsable des Partenariats France (Est/Paris)
OneLife

 

Marjorie Seminara – U heeft dertig jaar ervaring. Hoe kijkt u aan tegen de evolutie van het model van de ‘traditionele levensverzekering met gewaarborgd rendement’ naar het type dat we vandaag kennen?
Thierry Bessard – De levensverzekering is de afgelopen dertig jaar ingrijpend veranderd. In eerste instantie was het een eenvoudig financieel product waarmee het verschil gewoon werd gemaakt met het rendement van het eurofonds, maar vandaag is het aanbod enorm en zit het digitale sterk in de lift. 

We zien dus een paradigmaverschuiving. Hoe begeleidt u uw cliënten bij hun activa-allocatie?
Door de rentedaling (en bijgevolg de afname van de rendementen van de eurofondsen) hebben wij de beleggingen van onze cliënten serieus tegen het licht moeten houden. Risicoloos rendement vind je niet meer, het is mogelijk dat er ongerustheid ontstaat over de financiële gezondheid van de maatschappijen, de consolidatie tussen de verschillende spelers op de markt neemt toe, en de fiscaliteit en rechtspraak evolueren voortdurend.  In deze omgeving, die instabiel geworden is, geven wij de voorkeur aan op maat gesneden oplossingen voor onze cliënten, waarbij we solide en reactieve spelers gaan kiezen die een zeer ruim en voortdurend evoluerend aanbod hebben. De referenties van innovatieve financiële en vastgoedoplossingen zijn sterk bepalend voor de keuze van onze verzekeraars waarmee we een samenwerkingsverband aangaan.

De afgelopen tien jaar hebben we gezien dat private equity in Frankrijk een sterke opmars heeft gekend.  Hoe verklaart u deze trend? 
Voor onze cliënten is private equity een volwaardige activaklasse geworden. Het is duidelijk een activaklasse die diversificatie biedt, want de vereiste beleggingshorizon ervan is lang, en ze kent niet de schommelingen van de internationale kapitaalmarkten. Het is ook een manier om uw geld zinvoller te investeren, door bijvoorbeeld een bepaald bedrijfsproject te financieren en te geloven in de mannen en vrouwen erachter.

Bij oprichting of in de eerste jaren hebben veel kmo’s het moeilijk om leningen te krijgen bij de bank of bij publieke instellingen zoals Oséo, waarvan de hulp vaak beperkt blijft. Positioneren business angels zich als onmisbare spelers om kmo’s financiering te bieden?
Het probleem van de financiering van nieuwe kmo’s is eenvoudig. De aard van het project is immers vaak ondergeschikt aan het financieel vermogen van de ondernemer. De banken vinden het risico te groot. Zij willen immers de kat uit de boom kijken en nagaan of de onderneming levensvatbaar is alvorens ze geld geven. De business angels springen in dit gat en bieden een alternatief voor de investeringsfondsen die enkel projecten financieren met een snelle return on investment. Het duurt dus even voor je succes krijgt, en er zijn vele contacten nodig alvorens je een mooi trackrecord kan opbouwen…

Wat zijn volgens u de beweegredenen van de business angels?
Het spreekt voor zich dat elke business angel een hoge return on investment vooropstelt. En dat is terecht, want het risico is enorm, wanneer je zoals vaak gebeurt van een wit blad vertrekt. Maar de verlokking van winst volstaat niet: de besluitvorming hangt sterk af van de projectleider. Het menselijke aspect staat centraal binnen dit avontuur!

Kunt u ons als adviseur aan de creditzijde een voorbeeld geven van een transactie waarvoor onlangs op u een beroep werd gedaan?
Wij hebben onlangs Emmanuel DEBRUERES en Jean Christophe CHETAIL bijgestaan. Dat zijn twee ervaren bedrijfsleiders in de textielsector sportwear, outdoor en skiën. We hebben hen geholpen met de overname van OXBOW, dat werd opgericht in 1985 en sinds 2005 in handen is van LAFUMA, een dochter van de Zwitserse beursgenoteerde onderneming CALIDA. Deze deal heeft bijna twee jaar in beslag genomen, en werd in juni van dit jaar afgesloten.

Hebben sommige van jullie klanten een deel van hun cash spaarmiddelen gebruikt om deze kmo rechtstreeks te financieren?  
Bepaalde van onze Family Office klanten hebben inderdaad deelgenomen aan de kapitaalronde. Ze waren er immers van overtuigd dat dit mythische merk in Frankrijk opnieuw een succesverhaal zou kunnen worden. Tezelfdertijd moesten ze kampen met een zeer competitief klimaat. Het zou dus even kunnen duren om een return on investment te halen. 

Welke voordelen hopen uw klanten hieruit te kunnen halen?
De repatriëring van dit Franse merk, de nieuwe uitrol van het merk met behoud van de werkgelegenheid en de visie van het management hebben de nieuwe investeringspartners overtuigd. Bovendien koesteren de managers van OXBOW de ambitie om de omzet binnen de vijf jaar te verhogen van 30 naar 40 miljoen euro. Het is evident dat de heropleving van deze ‘schone slaapster’ op termijn tot uiting zal komen in de jaarrekening. Maar afgezien van het financiële resultaat zullen de nieuwe investeringpartners de voldoening hebben dat ze hebben meegeholpen een Frans merk opnieuw op de voorgrond te laten treden.

Welke toegevoegde waarde heeft een Luxemburgs levensverzekerings- of kapitalisatiecontract op dit moment in verhouding tot een rechtstreekse belegging voor uw cliënten?
Het kader voor Luxemburgse levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten laat het toe om ook niet-beursgenoteerde effecten in portefeuille te nemen, zoals bijvoorbeeld Franse SAS-aandelen (société par actions simplifiée). Dat is de keuze die wij hebben gemaakt voor het dossier van OXBOW voor onze Family Office cliënten, via bestaande familiale patrimoniumvennootschappen. 

Wij maken gebruik van de flexibiliteit van de gespecialiseerde verzekeringsfondsen (FAS in het Frans) voor het private equity luik, en beheren daarnaast ook andere financiële activa, om het contract perfect te diversifiëren.

Bovendien kan men de belasting op financiële opbrengsten spreiden en uitstellen via de kapitalisatie-enveloppe voor constructies die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het huidige klimaat is bijzonder gunstig, aangezien de forfaitaire belastinggraad is vastgelegd tijdens de looptijd van het contract. Het percentage is gebaseerd op 105% van de gemiddelde rente op staatsleningen (TME)* die bij inschrijving wordt vastgesteld.

In dit geval zal er op de dag waarop de niet-genoteerde effecten worden verkocht geen enkele belasting verschuldigd zijn binnen het kapitalisatiecontract. De belasting wordt enkel geheven wanneer de kapitalen worden verkocht, op het aandeel van de gekapitaliseerde opbrengsten, tegen de vennootschapsbelasting die op die datum van kracht is.

Waarom heeft u gekozen voor OneLife als verzekeraar-partner voor deze transactie?
OneLife is een solide maatschappij die al dertig jaar bestaat en waarvan de enige aandeelhouder de groep APICIL is, een bekende speler op de Franse markt.  De solvabiliteit van OneLife (140%) biedt een hoge mate van bescherming aan de activa. Uiteraard profiteren de intekenaars van de Luxemburgse veiligheidsdriehoek en het supervoorrecht van de spaarder. Bovendien handelt deze Luxemburgse ‘pure speler’ via vrije dienstverlening op de Franse markt, en vallen de contracten niet binnen het toepassingsgebied van de Franse Wet Sapin II. De maatschappij heeft daarnaast ook beveiligde online tools ontwikkeld waarmee wij de portefeuilles van onze cliënten efficiënter kunnen beheren. Tot slot kunnen wij rekenen op hun dagelijkse bijstand. De nabijheid en reactiviteit van hun commerciële teams, de toegang tot hun experts op het vlak van niet-traditionele activa en de vermogensstructurering zijn onmiskenbare troeven.

 

In het kort

  • Het kader voor Luxemburgse levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten laat toe om ook niet-beursgenoteerde effecten in portefeuille te nemen via een FAS**
  • Luxemburgse contracten zijn niet onderworpen aan de Wet Sapin II
  • Aan de hand van een kapitalisatiecontract kunnen constructies die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting genieten van een belastinguitstel op de financiële opbrengsten (meerwaarden en dividenden)

 

(*) TME: huidige rente oktober 2020: -0,26% ingehouden tegen 0%

(**) Een vehikel dat beschikbaar is voor bepaalde landen zoals Frankrijk, Luxemburg en Portugal.

 

Marjorie Seminara
Country Manager France (East/Paris)