De Luxemburgse levensverzekering maakt het mogelijk oplossingen uit te werken die volledig zijn aangepast aan de situatie en de behoeften van de verschillende cliënten. Naast vermogensbescherming en een breder beleggingsuniversum, biedt de Luxemburgse levensverzekering internationale overdraagbaarheid, een belangrijk aspect voor expatriate cliënten. Dus… welke mogelijkheden heeft een Britse expatriate cliënt die op zoek is naar een effectieve vermogensoplossing die ook compliant en effectief blijft wanneer hij naar het Verenigd Koninkrijk terugkeert? Vandaag beantwoorden wij deze vraag aan de hand van een casestudy.

Over onze cliënten:

John en Anne Smith, beide Britse staatsburgers en resident (fiscale woonplaats) in Marbella, Spanje. Zij hebben twee kinderen: Jonas en Eva, die beide in het Verenigd Koninkrijk wonen.


Doelstellingen van onze cliënten:

 • Eén enkel platform om de beleggingen van John te beheren, ongeacht hun aard
 • Anticiperen op de gevolgen die een toekomstige terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk op hun vermogen en de fiscaliteit heeft

1.1 Uitgangssituatie

John en Anne Smith zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en wonen momenteel in Marbella (Spanje), waar Anne een Engelse taalacademie runt. John is beleggingsadviseur voor verschillende family offices en private banken in het zuiden van Andalusië. Hij verdeelt zijn tijd tussen de gezinswoning in Marbella en de steden Malaga en Londen, waar hij vaak naartoe reist voor zijn werk. 

John en Anne hebben twee kinderen, Jonas en Eva. Eva is 27 en geeft les op een middelbare school in Cambridge. Jonas is 30 en heeft zich gevestigd als zelfstandig consultant in Londen. 

John heeft een privévermogen dat als volgt is verdeeld:

 • 2 miljoen GBP in een portefeuille beursgenoteerde effecten die wordt bewaard bij een lokale private bank in Spanje.
 • Een geërfd huis in Canterbury ter waarde van 350.000 GBP.  
 • Een verhuurd appartement in Marbella ter waarde van 250.000 EUR

1.2 Levensplan | doelstellingen

Op zijn 55ste heeft John nog een mooie professionele carrière voor de boeg, hoewel hij over 5 tot 7 jaar met zijn vrouw Anne terug naar het Verenigd Koninkrijk wil om dichter bij zijn familie te wonen. Tegen dan zou John zijn beleggingsadviesbureau verkopen aan een groot makelaarskantoor en zijn vrouw, Anne, zou ook de Engelse taalacademie verkopen aan een nieuwe ondernemer.

John heeft bijgevolg de volgende doelstellingen:

 • Hij wenst een tool om aan vermogens- en fiscale planning te doen, om ervoor te zorgen dat de toekomstige verhuizing van het echtpaar in optimale financiële en fiscale omstandigheden plaatsvindt. 
 • Hij wil een uniform platform dat hem een volledig overzicht biedt van zijn totale vermogen en waarmee hij zijn beleggingen kan beheren.

1.3 De oplossing van OneLife

John weet dat een op maat gemaakte oplossing op basis van een Luxemburgs levensverzekeringscontract beide doelstellingen kan invullen. Met de hulp van OneLife experts wordt de volgende internationale oplossing aangeboden:

 • John tekent, terwijl hij nog steeds in Spanje verblijft, in op een Luxemburgse levensverzekering die volledig in overeenstemming is met de Spaanse lokale wetgeving. John is de verzekeringnemer en verzekerde.
 • John’s beursgenoteerde effecten worden ondergebracht in één polis (). Het vermogen wordt discretionair beheerd door een externe beheerder of door John zelf, indien hij zich houdt aan een vooraf vastgestelde lijst van beleggingsfondsen.
 • Anne en hun twee kinderen worden aangeduid als begunstigden indien hij zou overlijden, zodat ze over zijn vermogen kunnen beschikken volgens zijn wensen.
 • De lokale private bank in Spanje, of een andere gerenommeerde depothoudende bank die een OneLife partner is, zou de effecten van John kunnen bewaren.

1.4. Vanuit fiscaal oogpunt – verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk

 • De inkomsten die de onderliggende beleggingen tijdens de looptijd van het contract opbrengen, genieten in Spanje van een belastinguitstel, waardoor een lopende belasting van maximaal 26% op de opbrengst van de polis wordt vermeden. Er zal in Spanje enkel belasting worden geheven bij gedeeltelijke of volledige afkoop. Dat zal het geval zijn op voorwaarde dat de lokale Spaanse belastingregels inzake unit-linked levensverzekeringsproducten (of “bonds”) strikt worden nageleefd voor wat het beheer van de activa en de minimale overlijdensdekking betreft die vereist is om lokaal als verzekeringsproduct te kwalificeren.
 • Bij verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk zal in Spanje geen ‘exit tax’ worden geheven over de latente meerwaarden die de polis opbrengt.  Een dergelijke ‘exit tax’ zou van toepassing kunnen zijn indien er rechtstreeks wordt belegd in effecten in een persoonlijke portefeuille, reden waarom een levensverzekering een belangrijk voordeel biedt.
 • Wanneer men een Britse fiscaal inwoner wordt, zal de polis fungeren als een instrument om het belastinguitstel te verkrijgen, zolang hij strikt voldoet aan de lokale fiscale wetgeving en regels die de Britse HRMC oplegt. Een van de belangrijkste aandachtspunten ligt in de zogenaamde “PPB-regels”. Volgens die PPB-regels zijn discretionair beheerde portefeuilles en beleggingen in instellingen voor collectieve belegging (ICBE) gewoonlijk toegestaan, maar andere beleggingen waarop de verzekeringnemer invloed zou kunnen uitoefenen of mee kunnen beslissen over het beheer, zijn gewoonlijk uitgesloten.

1.5 Conclusie

Dankzij de ondersteuning van OneLife kon John intekenen op een oplossing op maat die perfect aansluit bij de behoeften van hem en zijn gezin. Hij kan zo een allesomvattende en fiscaal efficiënte oplossing genieten voor zijn privévermogen, alsook een compliant bond die evolueert naargelang het land waar hij verblijft en die ervoor zorgt dat de familie goed beschermd is wanneer hij zelf overlijdt.

Voor meer informatie over Luxemburgse levensverzekeringen, bijkomende praktijkvoorbeelden of wat OneLife voor u kan betekenen, kunt u onze whitepaper lezen of contact opnemen met onze teams.

 

Gonzalo García Perez
Wealth Planning manager

 

 

 

Allicht heeft u ook interesse in: