De Offshore Life Bond

De zogenaamde Offshore Life Bond is een wereldwijd erkend verzekeringsproduct dat ondertussen zijn strepen heeft verdiend. Het is een fiscaal efficiënt beleggingsvehikel in de vorm van een levensverzekeringscontract met eenmalige premie.

Dit product wordt op grote schaal gebruikt in alle Europese rechtsgebieden en zelfs daarbuiten. Het biedt efficiënte oplossingen voor belasting- en vermogensplanning die zijn afgestemd op de woonplaats van cliënten en hun behoeften.

Het Brexitproces

Zoals we inmiddels allemaal weten, is het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit de Europese Unie gestapt, wat heel wat verreikende gevolgen heeft, zoals het feit dat verzekeraars uit de EU/EER niet langer actief kunnen zijn in dit rechtsgebied zonder een vergunning te hebben van de Britse toezichthouder, de FCA.

Dat heeft ertoe geleid dat verzekeraars uit de EU/EER-landen sinds 1 januari 2021 geen nieuwe contracten meer kunnen sluiten voor nieuwe potentiële verzekeringnemers die in het VK wonen.

De focus is echter sterk op Britse onderdanen gebleven, en vooral op degenen die reeds in andere EU/EER-landen wonen, waar het nog steeds perfect is toegestaan om hen cliënt te maken en op passende wijze te bedienen in het kader van de EU-regelgeving.

Een Offshore Life Bond die aan de regelgeving voldoet

Voor potentiële Britse cliënten die in rechtsgebieden als Spanje, Frankrijk of Portugal wonen, is de Offshore Life Bond nog steeds een aantrekkelijke planningsmogelijkheid, zolang het verzekeringsproduct vanuit juridisch, regelgevend en fiscaal oogpunt volledig in overeenstemming is met de plaatselijke regelgeving, wat ervoor zorgt dat het product niet nietig wordt verklaard of wordt geherkwalificeerd, en dat alle voordelen die de lokale overheid in dat verband heeft toegekend, overeind blijven.

Voor Britse onderdanen die in zulke rechtsgebieden wonen, kan een beroep doen op een offshore verzekeraar die opereert vanuit een EU/EER land zoals Luxemburg de meest aangewezen optie zijn, aangezien de verzekeraar een product kan voorleggen dat voldoet aan de lokale wetgeving, terwijl de cliënten nog steeds bediend worden door Engelstalige relatiebeheerders die goed op de hoogte zijn van de lokale impact van dergelijke producten en ook van alle specifieke kenmerken om Britse cliënten blijvend prima te bedienen.

Het is nu eenmaal zo dat sommige van deze cliënten, ondanks de Brexit, eventueel de wens of de bedoeling hebben om op een bepaald moment terug te keren naar hun woonplaats in het VK. Daarom moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke aspecten voor de verhuisplannen concreet worden.

De terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk

Zoals reeds gezegd, blijft de Offshore Life Bond een afdoende en passende oplossing voor vermogens- en belastingplanning, niet alleen voor Britse inwoners, maar ook voor onderdanen van het VK die van plan zijn naar hun thuisland terug te keren.

In dat kader willen we graag de volgende belangrijke eigenschappen in de verf zetten:

  • In het VK brengt de Bond doorgaans geen inkomsten voort, zodat de winsten kunnen worden gekapitaliseerd en de belasting kan worden uitgesteld tot er zich een belastbaar feit voordoet, zoals de einddatum of de (gedeeltelijke of volledige) afkoop;
  • 5% van de oorspronkelijke belegging kan gedurende maximaal twintig jaar cumulatief jaarlijks worden opgenomen als kapitaaluitkering, zonder dat er onmiddellijk belasting verschuldigd is;
  • De onderliggende activa van het contract kunnen worden beheerd zonder enige belastingaangifte of vermogenswinstbelasting, zolang de Britse belastingregels strikt worden nageleefd, met name wat betreft het type beheer en de financiële activa die in aanmerking komen.
  • Het kan worden overgedragen (bij wijze van een directe schenking) in het VK zonder dat dit onmiddellijk tot een belastingheffing leidt;
  • Het kan in het kader van successieplanning in een trust worden ondergebracht en worden opgezet met meerdere verzekerden, met nog meer mogelijkheden voor successieplanning.
  • De Bond zou kunnen worden opgedeeld in segmenten zodat er meer flexibiliteit is bij de afkoop en toewijzing van een dergelijke Bond.


De Offshore Life Bond aanpassen

Bij terugkeer naar het VK kan de Offshore Bond worden aangepast zodat hij aan de bovengenoemde eisen voldoet, met name op het vlak van beleggingsbeheer en het type beleggingen. In het VK zijn discretionair beheerde portefeuilles en beleggingen in instellingen voor collectieve belegging gewoonlijk toegestaan in overeenstemming met de zogenaamde Britse PPB-regels (Personal Portfolio Bonds). Om ervoor te zorgen dat de lokale RDR-regels worden nageleefd, zijn bovendien alleen beleggingen in aandelenklassen zonder retrocessies toegestaan. Alle kostencomponenten van het vehikel moeten immers volledig transparant zijn voor de in het VK wonende verzekeringnemer.

Cliëntenservice

Bij OneLife begrijpen wij de bezorgdheid van onze partners en cliënten met betrekking tot de Britse markt en de vragen die ze daaromtrent hebben. Daarom hebben wij een specifiek en toegewijd team van Sales en Customer Services medewerkers samengesteld, dat volledig op de hoogte is van alle details die betrekking hebben op de Offshore Life Bond en die graag alle vragen en opmerkingen zullen behandelen.

Gonzalo García Perez
Wealth Planning manager

 

Wil u hierover meer weten? Neem contact op met onze teams 

 

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in: