De Luxemburgse levensverzekering biedt een ruime waaier aan oplossingen voor vermogende cliënten die op zoek zijn naar gepersonaliseerde en gediversifieerde beleggingen. Eén van de vehikels die we terugvinden in het Luxemburgse regime is het Intern Collectief Fonds (ICF). Dat is een fonds dat een verzekeringsmaatschappij aanbiedt aan al haar cliënten en waarvan het beheer wordt gepoold.   

Een intern collectief fonds kan sneller worden opgericht dan een traditionele ICB. Het ICF, dat onderworpen is aan de goedkeuring van het Commissariat Aux Assurances, de Luxemburgse toezichthouder, is enkel toegankelijk via een verzekeringscontract. Het minimale instapbedrag is kleiner dan dat van een  Intern gepersonaliseerd fonds (Internal dedicated fund, IDF) dankzij een collectief beheer. Via een ICF krijgt men op een eenvoudige manier toegang tot innovatieve beleggingsmogelijkheden en een ruime waaier onderliggende activa, met naleving van het beleggingsprofiel van de verzekeringnemer. 

Eén ICF, één beheerder

Het succes van het ICF is te danken aan de hoogstaande partnerships met vermogensbeheerders die efficiënte oplossingen aanbieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van de beleggers.

De verzekeringsmaatschappij kiest dus hoogstaande beheerders, die voldoen aan de vastgelegde criteria, om samen het beleggingsbeleid van het fonds te bepalen.  

Beleggingsuniversum

Elk ICF heeft een bepaald beleggingsprofiel en welomschreven beleggingsdoelstellingen, die aansluiten bij de behoeften van beleggers en de specifieke kenmerken van de markt. De beleggingsstrategie en activa worden nauwkeurig bepaald zodat ze gepast zijn voor de marktopportuniteiten en voor de categorieën van intekenaars waarvoor ze bestemd zijn (zoals gedefinieerd in de Circulaire L15/3). Het beleggingsuniversum van een ICF kan dus erg ruim zijn, afhankelijk van de beheerstrategie en het profiel van de intekenaar: hoe hoger zijn roerende vermogen, hoe gemakkelijker hij toegang kan krijgen tot Interne collectieve fondsen die beleggen in niet-traditionele en gedecorreleerde activa. Bepaalde Interne collectieve fondsen kunnen UCITS, ETF of gestructureerde producten bevatten. Andere kunnen dan weer beleggen in vastgoed of beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde activa. 

Vrijheid en op maat gemaakt

Het ICF biedt ruimere beleggingsmogelijkheden, want het biedt toegang tot activa die niet beschikbaar zijn binnen een extern fondsengamma, zoals gestructureerde producten. Bovendien kiest de intekenaar voor een fonds dat volledig is aangepast aan zijn beleggingsbeperkingen en -doelstellingen.

Beveiliging van de portefeuille

De markten zijn erg volatiel, en daarom willen cliënten graag hun portefeuille beveiligen en optimaliseren. Binnen een levensverzekeringscontract zijn er verschillende beleggingsopties die meer veiligheid bieden en ook een optimaal rendement (zonder dat echter het kapitaal wordt gewaarborgd). Zo biedt OneLife voor een ICF kosteloze en automatische arbitrages aan waarmee men de meerwaarden kan beveiligen, de verliezen beperken of geleidelijk aan (opnieuw) kan beleggen op de markten om zo het portefeuillebeheer te optimaliseren en de risico’s te beperken. De opties, die op maat kunnen worden gemaakt, komen tegemoet aan de behoeften van elke cliënt, zorgen voor tijdswinst en verhogen de efficiëntie.

 

Welke voordelen heeft een ICF voor cliënten?

  • Een fonds dat wordt beheerd door een nauwkeurig geselecteerde hoogstaande professional.
  • Een beleggingsstrategie die aansluit bij hun doelstellingen en beperkingen.
  • Toegang tot een ruimer beleggingsuniversum dan bij een extern fondsengamma.
  • Beveiliging en controle van de portefeuilles dankzij de beleggingsopties.

 

OneLife is overtuigd van het sterke potentieel van dit fonds en biedt een divers gamma van Interne collectieve fondsen aan dat bestemd is voor zijn partners en cliënten die verblijven in de doelmarkten. Dat gamma zal de maatschappij in 2021 verder uitbreiden om nog beter te voldoen aan de verwachtingen van de markt. 

 

Wil u hierover meer weten? Neem contact op met onze teams

Misschien heeft u eveneens interesse in:

https://www.onelife.com/blog/luxemburg-een-veilig-en-gerenommeerd-financieel-centrum-dat-aan-alle-regels-voldoet/?lang=nl

https://www.onelife.com/blog/waarom-het-luxemburgse-contract/?lang=nl