Covid-19

Beleggers hebben de afgelopen weken moeilijke tijden doorgemaakt omwille van de coronacrisis. Na zoveel jaren van stierenmarkten en een relatief lage volatiliteit zijn we allemaal verrast door de snelle verandering van de situatie.

Vele vragen dringen zich op, zoals: “Wat is de beste manier om te reageren op extreme marktvolatiliteit?” “Hoe de dagelijkse toestroom van nieuws uit de media te verwerken?” “Welke impact heeft deze situatie op de beleggingen van mijn cliënten, nu en in de toekomst?”

De financiële achtbaan veroorzaakt bij vele beleggers angst met als gevolg dat ze de meest uiteenlopende strategieën hanteren om de huidige marktomstandigheden aan te pakken. Het kan gaan om vervroegde verkoop van aandelen, het afwachten tot de markt de bodem heeft bereikt of net het kopen omwille van de onzekerheid.

Het is de menselijke natuur…

Deze reacties en gedragingen zijn normaal in tijden als deze. Het is de menselijke natuur om te willen dat ons kapitaal in de loop der tijd gestaag groeit, om geruststelling te zoeken in een gunstige wereldeconomie, om zenuwachtig te zijn als er instabiliteit ontstaat. Ondanks de schommelingen biedt de crisis echter meestal zowel kansen als verliezen. Het juiste moment herkennen en weten wanneer in te grijpen, kunnen immers het verschil maken. Niemand heeft evenwel een kristallen bol, dus wat is het geheim om de correcte beslissingen te nemen?

Terug naar de basis

Het is moeilijk om te weten wat te doen, maar wat afstand nemen en rationele overwegingen maken die losstaan van emotie, kunnen helpen. Logisch denken en zoeken naar oplossingen die bescherming en zekerheid bieden voor de lange termijn zijn essentieel voor een efficiënt vermogensbeheer in zowel goede als slechte tijden.

Het is daarom aangewezen om terug te keren naar drie fundamentele beleggingsbeginselen:

  • een algemeen beschermingskader;
  • een gediversifieerde activaspreiding, aangepast aan het profiel van de belegger;
  • een gefaseerde aanpak om gepreid in de tijd te herbeleggen.

Bescherming is de hoeksteen van duurzame prestaties voor elk bedrijf en elke investering. Het waarborgen van de financiële soliditeit van uw partner en het beschermingsregime van het rechtsgebied zijn van cruciaal belang om iedereen voor een negatieve impact te behoeden.

Diversificatie op alle niveaus stelt beleggers in staat het specifieke risico van elk afzonderlijk actief te beperken door het te spreiden over verschillende activacategorieën en onderliggende munteenheden.

Aangezien het gissen van het perfecte moment om te investeren geen sinecure is, kan een gefaseerde aanpak helpen hiervan minder afhankelijk te zijn. Gespreid in de tijd beleggen is een goede manier om het risico met betrekking tot eventuele kortetermijnmarktbewegingen te neutraliseren.

Wanneer deze principes binnen een vertrouwensrelatie met uw cliënt gevolgd worden en zijn activaspreiding regelmatig herschikt wordt om te blijven voldoen aan zijn evoluerende behoeften, zullen beleggers op de langere termijn zeer waarschijnlijk hun kapitaal zien groeien, zonder zich te veel zorgen te moeten maken over onvermijdelijke kortetermijnbewegingen en individuele crises die ook in de toekomst zullen blijven plaatsvinden.

Een partnerschapsbenadering die flexibiliteit biedt

In deze context blijft levensverzekering een efficiënt instrument voor financiële en vermogensplanning, waardoor beleggers in partnerschap met hun onafhankelijke financiële adviseurs hun financiële plannen voor de middellange tot lange termijn op een veilige manier kunnen uitvoeren, hetzij voor zichzelf (aankoop van onroerend goed, pensioenplanning of andere behoeften), hetzij voor hun erfgenamen (successieplanning).

Met name in Luxemburg kan in levensverzekeringscontracten worden belegd in een grote verscheidenheid aan onderliggende beleggingsinstrumenten, wat de mogelijkheid biedt om rekening te houden met een grote diversiteit aan beleggers- en vermogensprofielen. Naast het scala aan klassieke beleggingsfondsen die OneLife aanbiedt, is het ook mogelijk om te investeren in speciale of gespecialiseerde verzekeringsfondsen, evenals in multi-valuta beleggingen. Onze polissen zijn volledig afgestemd op de cliënt en flexibel genoeg om zich aan te passen aan zijn behoeften in zijn verschillende levensfasen.

Daarnaast profiteert Luxemburg van een sterke beleggersbeschermingsregeling, de zogenaamde veiligheidsdriehoek, die het mogelijk maakt activa die gekoppeld zijn aan verzekeringspolissen bij door de toezichthouder goedgekeurde depothoudende banken af te schermen en te scheiden. Bovendien kan OneLife rekenen op de financiële soliditeit van haar aandeelhouder, Groupe APICIL, met meer dan 18 miljard EUR aan activa onder beheer en de vierde op de Franse markt voor sociale bescherming. Zou de oplossing voor de onzekerheid dan zo eenvoudig kunnen zijn als een Luxemburgs levensverzekeringscontract, dat diversificatie, bescherming en gemoedsrust biedt, voor vandaag en morgen? Ja, dat kan.