Ontmoet Joëlle en Pierre

Joëlle en Pierre zijn respectievelijk 75 en 74 jaar oud. Ze wonen allebei al tien jaar in Ukkel, in het Brussels gewest, in het huis dat ze indertijd gekocht hebben aan de rand van het Zoniënwoud. Toen ze trouwden, was Peter net zelfstandige geworden. Daarom kozen ze indertijd voor het stelsel van scheiding van goederen. Hun vier kinderen – Frédéric, Maude, Benoît en Gilles – hebben het grootste deel van hun schooltijd in Frankrijk doorgebracht: Joëlle werkte in die tijd als manager in Rouen en het echtpaar had zich daar gevestigd. Alle kinderen wonen nog in Frankrijk.

Hun doelstellingen

 • zorgen voor optimalisatie van de erfbelasting die van toepassing zou zijn op hun vermogen
 • elkaar beschermen bij het overlijden van de eerste van hen
 • het vermogen dat later zal worden vererfd, verder laten aangroeien

De oplossing van OneLife

Na een grondig gesprek met het echtpaar om hun doelstellingen in kaart te brengen, nam hun makelaar contact op met de experts van OneLife om een oplossing uit te werken die aansluit bij de vermogensdoelstellingen van Joëlle en Pierre en tegelijk rekening hield met het feit dat hun vier kinderen fiscale inwoners zijn van Frankrijk.

De oplossing die de experts van OneLife voorstellen, is de volgende:

 • Er wordt een ‘umbrella’ internal dedicated fund (IDF) opgericht, waarin al het geld dat voor de vier kinderen wordt gestort, wordt samengebracht en op basis van een uniform beleggingsbeleid wordt geïnvesteerd. Dit fonds zal worden onderverdeeld in vier contracten, één per kind, zodanig dat alles perfect in evenwicht is.
 • Joëlle en Pierre zijn beide de twee verzekeringnemers van de vier contracten, en de inbreng van eenieder in het IDF is welomschreven. De verzekerde hoofden zijn het echtpaar en hun kinderen.
 • Om de echtgenoten wederzijds te beschermen, bevatten de contracten een beding van aanwas: bij overlijden van één van de echtgenoten zal de langstlevende ook het vermogen van de andere echtgenoot toebedeeld krijgen. Dat beding, waarvan de toepassingsvoorwaarden vrij strikt zijn, is alleen van toepassing in België, aangezien Joëlle en Pierre beide fiscale inwoners van België zijn (BrusselHoofdstad).
 • Na het overlijden van de eerste echtgenoot draagt de langstlevende bij leven de rechten over op elk kind. Om de langstlevende ouder te beschermen, zal deze overdracht aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, met name de toekenning van een (facultatieve) jaarlijkse rente van 4% aan de langstlevende, een conventioneel beding van terugkeer bij vooroverlijden van een kind, een onvervreemdbaarheidsclausule of een verbod op inbreng in een huwgemeenschap.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • Bij overlijden van Joëlle of Pierre gaan de aan het contract verbonden rechten over op de langstlevende en is er geen enkel risico dat het contract bij deze gelegenheid geblokkeerd of ontbonden wordt. De afkooprechten zullen worden overgedragen aan de langstlevende verzekeringnemer, zonder dat er erfbelasting wordt geheven in België of Frankrijk.
 • Het vermogen zal worden overgedragen aan de vier kinderen op het moment dat de langstlevende zelf kiest.
 • Aangezien er vier contracten zijn, kunnen we vermijden dat de kinderen in onverdeeldheid komen.
 • De structuur van het IDF vereenvoudigt het vermogensbeheer en de kosten die ermee gepaard gaan.

Vanuit fiscaal oogpunt

Geen dubbele belasting ondanks de betrokkenheid van twee landen

 • In België is op de schenking door de langstlevende echtgenoot ofwel het tarief van de directe schenking (3,3%, notariële schenking), ofwel het tarief van de indirecte schenking (0%, onder strikte voorwaarden) van toepassing.
 • In België is er geen erfbelasting verschuldigd, aangezien op deze transactie alleen schenkingsrechten van toepassing zijn.
 • Onder bepaalde voorwaarden zou België bevoegd moeten zijn om belasting te heffen en zou er in Frankrijk geen enkele erfbelasting verschuldigd zijn.

Conclusie

Dankzij de begeleiding van OneLife kon de makelaar van Joëlle en Pierre een oplossing op maat voorstellen om hun persoonlijke doelstellingen op een juridisch en fiscaal zekere manier te bereiken. Als de situatie van het echtpaar of van hun kinderen zou veranderen, kan het contract eventueel worden aangepast, opnieuw met hulp van het gespecialiseerde OneLife-team.

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.