In april keurde het parlement de Finse Wet Inkomensbelastingen goed, wat de belasting van levensverzekeringen en kapitalisatiecontracten vanaf 1 januari 2020 zal veranderen.

Vanaf het volgende fiscale jaar zal de opbrengst van verzekeringsproducten in geval van afkoop proportioneel worden belast. Daarenboven zal het mogelijk zijn om eventuel verliezen af te trekken wanneer het contract beëindigd wordt, waarbij het totale verlies wordt vergeleken met de premies die werden betaald op het moment dat het contract eindigt of volledig wordt afgekocht. Verliezen van gedeeltelijke afkopen zijn echter niet fiscaal aftrekbaar.

De fiscale verandering ligt volledig in lijn met het verslag van de werkgroep die het Ministerie van Financiën aanstelde om de harmonisatie van de belasting van verschillende beleggingsproducten te onderzoeken. Het verslag van de werkgroep werd in mei gepubliceerd en algemeen werd gehoopt dat de nieuwe wet de aanslepende onzekerheid zou wegwerken.

In de bewoordingen van de wet blijft er echter nog steeds ruimte voor onzekerheid en interpretatie, vooral met betrekking tot artikel 35 b van de wet. In dit artikel werd ernaar gestreefd de zogenoemde “artificiële verzekeringsstructuren” een halt toe te roepen, maar het heeft meer vragen dan antwoorden gecreëerd. Vanaf volgend jaar zullen verzekeringnemers, als ze de fiscale voordelen van hun verzekeringsoplossingen willen behouden, niet langer overeenkomsten mogen afsluiten met derden. Dit betekent dat alle activabeheer en adviserende overeenkomsten uitsluitend mogen afgesloten worden tussen de verzekeraar en de derde partij in kwestie. Indien de verzekeringnemer een invloed wenst uit te oefenen op de beleggingsbeslissingen van zijn verzekeringsportefeuille, dan kan dat, maar dan moeten de opdrachten aan de verzekeraar worden gegeven, en niet aan de beheerder.

De sector van vermogensbeheer, alsook binnenlandse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, moeten hun procedures en documenten stroomlijnen om ze af te stemmen op de nieuwe wetten en voorschriften in Finland. Bij OneLife zijn wij reeds begonnen met het aftasten van de vereiste wijzigingen, omdat we er voor willen zorgen dat we onze Finse cliënten nu en in de toekomst oplossingen kunnen bieden die beantwoorden aan de wettelijke regels.

Indien u vragen hebt in dit verband, neem dan zeker contact met ons op.

 

  Tarja Valkeinen
Country Manager – Finland