De Beckham-wet in Spanje

De Spaanse belastingregeling voor impatriates (ook bekend als de Beckham-wet) biedt niet-ingezetenen die om beroepsredenen naar Spanje verhuizen een voordelige fiscale behandeling, aangezien de personen die van deze belastingregeling profiteren in het jaar waarin ze naar Spanje verhuizen en de daaropvolgende vijf jaar belastingen kunnen blijven betalen als een (veronderstelde) niet-fiscaal ingezetene van Spanje. Recente […]

MEER

Spaanse “Solidariteitsbelasting”

In het laatste kwartaal van 2022 heeft de Spaanse federale regering de zogenaamde solidariteitsbelasting ingevoerd, die in wezen de al lang bestaande vermogensbelasting “spiegelt”. Bij deze nieuwe belasting is besloten dat er geen regionale belastingkredieten of -vrijstellingen gelden, wat betekent dat bijvoorbeeld inwoners van Madrid of Andalusië zwaar getroffen kunnen worden. Tot dusver waren dergelijke […]

MEER

Eigendomssplitsing en levensverzekeringen – nieuwe opportuniteiten?

Overgaan tot de opsplitsing van het volle eigendomsrecht in blote eigendom enerzijds en vruchtgebruik anderzijds vertegenwoordigt een onmisbare techniek voor vermogensplanning. Het principe is eenvoudig in België: de volle eigendom van een vermogenselement betekent alle bevoegdheden hiervan te hebben, m.a.w. het recht enerzijds om van dit goed te genieten en er de vruchten van te […]

MEER