Deel 3 : Schenking van een levensverzekeringscontract – belang van de begunstigingsclausule

Het opstellen van de begunstigingsclausule van een levensverzekeringscontract is van groot belang om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vermogens- en erfenisdoelstellingen van cliënten. Dit is des te meer het geval wanneer het contract is onderworpen aan een schenking. 1. Het Waalse en Brusselse Gewest stemmen zich af op het Vlaamse Gewest Artikel […]

MEER

Deel 2: De rol van de partijen bij een verzekeringsovereenkomst: en hun mogelijkheden

Een levensverzekeringscontract is de inwijding van het beding ten behoeve van een derde, een mechanisme dat welbekend is bij geïnformeerde deskundigen op het gebied van burgerlijk recht. Voor de anderen zij eraan herinnerd dat de levensverzekering een overeenkomst is waarbij de verzekeringsmaatschappij (de Promettant) zich ertoe verbindt aan de verzekeringnemer (de Stipulant), tegen betaling van […]

MEER

Deel 1: De persoonlijke situatie van de cliënten als hoeksteen van vermogensplanning in België

Vermogensplanning is het organiseren en plannen van de overdracht van een bepaald vermogen, waarbij getracht wordt de belastingheffing in elke fase van dit proces te optimaliseren. De levensverzekering heeft ongetwijfeld een groot voordeel in één van de fasen van elke vermogensplanning, namelijk het louter aanhouden van roerende activa die belegd zijn in een product waarvan […]

MEER