Slimmer financieel beheer, vanaf nu

Het eerste wat u moet weten over levensverzekeringen is dat ze weinig te maken hebben met overlijden. Ze zijn een essentieel instrument geworden voor vermogensbeheer. De gunstige fiscale behandeling en overdraagbaarheid maken van een levensverzekeringscontract een uitgelezen instrument voor vermogende cliënten, en een middel van onschatbare waarde voor erfenis- en successieplanning, beheer van activa, fiscale optimalisatie…

 

Wat het beheer van activa voor HNWI’s betreft: 65% van de vermogende cliënten bezit een levensverzekeringscontract en voor meer dan een derde van hen is het de voornaamste vorm van buitenlandse activa. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de sector van de levensverzekeringen bij het helpen voorbereiden van dat soort cliënten op de toekomst: terwijl bijna de helft van hen (45%) de nood erkent aan een strategie voor vermogensoverdracht (hoofdzakelijk voor fiscale optimalisatie) en 25% een testament heeft opgemaakt, heeft slechts een minderheid (30%) een behoorlijk plan uitgewerkt. 

 

Levensverzekering of overlijdensverzekering?

Het tweede wat u moet weten, is het verschil tussen een levensverzekering en een overlijdensverzekering. Hoewel de termen dikwijls door elkaar gebruikt worden, betekenen ze feitelijk en technisch niet hetzelfde. Een overlijdensverzekering, zoals andere soorten ruim beschikbare verzekeringen, heeft alleen waarde bij een claim. Een levensverzekering daarentegen is een combinatie van belegging en verzekering: er wordt ofwel een gewaarborgd minimum uitbetaald ofwel de waardering van de belegging, met inbegrip van de geaccumuleerde waarde van de jaarlijkse bonussen die zijn betaald door de levensverzekeringsmaatschappij, op het ogenblik dat de verzekering afgelost wordt. Die contracten worden ontworpen om te zorgen voor een fiscaal gunstige kapitaalgroei op lange termijn.

 

Definities en terminologie

Een levensverzekering is een overeenkomst tussen een levensverzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. In ruil voor een betaling (premie) van de verzekeringnemer verbindt de maatschappij zich ertoe iemand of iets (de begunstigde) te betalen bij het overlijden van de persoon wiens leven verzekerd is (de verzekerde).

 

Een overlijdensverzekering is een overeenkomst tussen een overlijdensverzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. In ruil voor regelmatige betalingen verbindt de maatschappij zich ertoe, voor een specifieke periode (de ‘termijn’), verzekeringsdekking te verlenen aan de verzekeringnemer, waarbij een bepaalde som wordt betaald bij zijn overlijden. Op het einde van de termijn loopt de verzekering af, waarbij ze geen restwaarde heeft.

 

[Deze uitleg is gebaseerd op de onlinegids van TaxPlanet over het verschil tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering. Lees hier de volledige tekst.]

 

 

Luxemburgse unit-linked levensverzekering: een waardevol instrument voor successieplanning voor “Family Offices” en hun cliënten.

 

De “globaliseringstrend” van “Family Offices” (vermogensbegeleiders voor families)

Hoewel Family Offices traditioneel in Europa en de Verenigde Staten voorkomen, is het geografische bereik ervan aan het uitbreiden naar andere regio’s in de wereld, zoals Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika, waar het aantal vermogenden en uiterst vermogenden snel toeneemt, wegens de effecten van de globalisering en de beduidende economische expansie van opkomende economieën.

Het “hedendaagse” Family Office

Naast de “globaliseringstrend” van Family Offices zijn ze ook uitgebreid, en in het verlengde daarvan ook hun traditionele functies, diensten en rollen die verder gaan dan de traditionele financiële planning, voor een meer gesofisticeerde, holistische benadering, waar het financiële beheer wordt gecombineerd met andere belangen en doelstellingen van de families tot wie ze ten dienste staan. In die zin is vermogensplanning en een aangepaste vermogensstructuur een cruciaal element geworden van de rollen en diensten in de Family Offices, omdat ze op die manier de financiële structuur van de familie kunnen veilig stellen en plannen aan de hand van het opbouwen, beveiligen, beschermen en de overdracht van vermogen over de generaties heen. Bovendien zullen Family Offices dankzij een complexe en op maat gemaakte dienstenstructuur zich ongetwijfeld kunnen onderscheiden van de concurrenten, op een markt die steeds globaler wordt en waar de concurrentie steeds scherper wordt.

Rekening houden met fiscaliteit

Fiscale aspecten zullen ongetwijfeld steeds een belangrijke rol spelen in de successieplanning van families, maar Family Offices moeten begrijpen dat er in de huidige context ook rekening moet gehouden worden met andere aspecten, zoals: familieleden die in verschillende rechtsgebieden wonen, minderjarigen als potentiële toekomstige begunstigden van het familievermogen, of mindervalide of onbekwame familieleden.

Selectie van de gepaste vermogensplanningsstructuur

In de complexe wereld van vermogenden en ultra-vermogenden bestaat er geen “one size fits all”. Family Offices moeten daarom verschillende instrumenten voor vermogens- en successieplanning combineren, om alle doelstellingen van de families die ze bedienen, te kunnen verwezenlijken. De “trukendoos” die de Family Offices traditioneel gebruikten, bestond uit de gekende instrumenten van trusts, stichtingen of ondernemingen. In de huidige context van transparantie en toenemende behoefte aan substantie en een economische rationale, doen andere vehikels, zoals levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (unit-linked producten in Europa of “PPLI’s” in een Amerikaanse context), het echter steeds beter, om dat ze families de mogelijkheid bieden om het financiële beheer en de vermogensplanning te combineren onder de paraplu van één kostenefficiënt en transparant instrument..

Luxemburgse unit-linked levensverzekering: efficiënte combinatie van vermogensbeheer en successieplanning

Binnen een levensverzekering met “unit-linked” producten, gericht op vermogenden en ultra-vermogenden, kan men bijvoorbeeld vrij de financiële beheerder en de bank kiezen, waarmee men wil samenwerken voor de beleggingsplanning, terwijl de cliënt ook een op maat gemaakt instrument voor successieplanning ter beschikking heeft, met meerdere begunstigden, binnen verschillende lijnen en economische verwachtingen.

Bij OneLife Luxemburg hebben we door de jaren heen een grondige technische kennis verworven in levensverzekeringen voor privécliënten in verschillende rechtsgebieden, waaronder de meeste rechtsgebieden in Europa en Latijns-Amerika. Ons doel en onze focus zijn hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen van Family Offices en hun cliënten, vanuit ons hoofdkantoor in Luxemburg, om zo holistische oplossingen te implementeren aan de hand van unit-linked levensverzekeringen als instrument om vermogens- en successieplanning zo efficiënt mogelijk te combineren.

Indien u in dit onderwerp geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.