We kunnen met genoegen meedelen dat OneLife het ESR-label (MVO-label op Europees niveau) heeft ontvangen van het INDR, het nationaal instituut voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, een belangrijke speler in Luxemburg.

                            

Het ESR-label, dat aan OneLife voor een periode van drie jaar werd toegekend, beloont onze inspanningen om binnen ons bedrijf een MVO-strategie te implementeren, die samengaat met een concreet actieplan.
Dit label is niet alleen een certificering, maar getuigt ook van ons dagelijks engagement om via een continu verbeteringsproces bij te dragen tot de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

  • Milieu
  • Maatschappelijke kwesties
  • Welzijn op het werk

Hieronder volgen enkele voorbeelden van concrete acties die binnen de maatschappij al zijn uitgerold of opgestart:

  • Afvalbeheerstrategie en ons verbruik in kaart brengen (water, afval, hulpbronnen)
  • Installatie van oplaadpunten voor hybride en elektrische auto’s
  • Invoering van telewerken in het bedrijf
  • Selectie van verantwoordelijke leveranciers die voldoen aan MVO-criteria
  • Meer aandacht voor diversiteit en inclusie (opleiding van managers, gelijke beloning, bevordering van werkgelegenheid voor jongeren en ouderen)
  • Ondersteuning van nationale en internationale liefdadigheids– en humanitaire organisaties
  • Workshops voor werknemers over het milieu en het evenwicht tussen werk en privéleven

“Onze belangrijkste ambities zijn enerzijds om veel aandacht te besteden aan de integratie en het welzijn van onze werknemers, de belangrijkste troeven van ons bedrijf, en anderzijds om bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde via de transitie naar een lagekoolstofeconomie en een geëngageerd investeringsbeleid,” aldus Antonio Corpas, Chief Executive Officer van OneLife. Ons doel is deze interne dynamiek voort te zetten door al onze teams te betrekken bij de ontwikkeling van concrete en impactvolle acties voor de toekomst.”

Meer over onze inspanningen