Onze visie

Duurzaam leven

Al meer dan dertig jaar timmert OneLife samen met zijn partners en cliënten aan een duurzame toekomst die is gebaseerd op verantwoordelijkheid en vertrouwen. Die waarden bepalen hoe wij zaken doen en benadrukken dat we veel belang hechten aan zowel financiële als niet-financiële prestaties.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zaken te doen met duurzaamheid en sterke governance in het achterhoofd. Het welzijn van onze partners en cliënten, onze werknemers, onze gemeenschap en de wereld staan centraal in onze ambitie om een antwoord te bieden op de sociale en milieu-uitdagingen van vandaag.

Onze visie draait rond drie belangrijke domeinen:

Duurzaam beleggen & beleggingsbeheer

In de beleggingen die aan de basis liggen van onze levensverzekeringscontracten kunnen duurzame strategieën worden opgenomen in het hart van het portefeuillebeheer. OneLife werkt samen met zijn partners, vermogensbeheerders en beleggingsbeheerders, om naast een groeiend aantal maatschappelijk verantwoorde interne collectieve fondsen en specifieke fondsen, een gamma aan externe fondsen aan te bieden. Onze partners en cliënten kunnen kiezen voor duurzame beleggingsstrategieën die rekening houden met ecologische en sociale factoren.  

OneLife voldoet daarmee aan de vereisten van de Verordening 2019/2088 van de Europese Unie (EU) van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, die op 10 maart 2021 in werking is getreden. Die verordening wil mensen ertoe aanzetten om ecologische, sociale en goede governancepraktijken te stimuleren.

OneLife – SFDR Duurzaamheidsregels

Milieubewustzijn

De planeet mee helpen beschermen is essentieel door de koolstofuitstoot terug te dringen, in te zetten op energie-efficiëntie en doeltreffende afvalverwijdering. Bij OneLife draait een belangrijk deel van onze strategie rond respect voor milieufactoren. We willen ervoor zorgen dat de voetafdruk van onze activiteiten zo klein mogelijk blijft.

OneLife heeft besloten deze inspanningen op te voeren door in 2022 een MVO-certificering aan te vragen. Daartoe werd een MVO-comité opgericht, dat alle sociale en ecologische beloftes in de praktijk brengt, en die deel uitmaken van het strategisch plan.

 

Sociaal engagement

We beseffen dat het onze plicht is onze partners, cliënten en andere zakenpartners met zorg en aandacht te behandelen om duurzame relaties te smeden die op vertrouwen zijn gebaseerd. De tevredenheid van onze cliënten ligt ons na aan het hart. We nemen voortdurend initiatieven om het zakendoen met ons bedrijf zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken.

We moedigen actief een diverse en inclusieve cultuur op de werkplek aan en willen de betrokkenheid van onze werknemers verbeteren door hen fair te behandelen en gelijkheid en diversiteit hoog in het vaandel te dragen. OneLife draagt bij aan de sponsoring van Damien Seguin die rond de wereld zeilt, maar zich door zijn handicap niet uit het lood laat slaan. Wij steunen onze lokale gemeenschap in Luxemburg en op onze markten door bij te dragen aan verenigingen zoals ELA, het Rode Kruis en andere hulporganisaties bij rampen.

 

 

In juni 2022 ontving OneLife het ESR-label van het INDR, het Luxemburgse instituut voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze certificering is een erkenning van onze inspanningen om binnen ons bedrijf een MVO-strategie te implementeren, vergezeld van een concreet actieplan.

 

 

In overeenstemming met onze MVO-certificering ondertekende OneLife in 2022 het Nationaal Pact “Business and Human Rights”, waarmee we aantonen dat we ons inzetten om het nationale actieplan te ondersteunen bij de implementatie van de leidende principes van de Verenigde Naties in alle bedrijven.

Bij OneLife wordt dit engagement intern geïllustreerd door verschillende acties en principes zoals vrijheid van meningsuiting, bevordering van respect onder werknemers, welzijn of evenwicht tussen werk en privéleven. We zijn ook externe verbintenissen aangegaan, zoals een zorgvuldige keuze van leveranciers en partners die deze principes respecteren.

 

In januari 2024 werd OneLife ondertekenaar van het initiatief #StOpE “Alledaags seksisme op de werkvloer”, ondersteund en geleid door AFMD (de Franse vereniging van diversiteitsmanagers).

Met bijna 200 ondertekenende organisaties die de particuliere, openbare en academische sector vertegenwoordigen, bundelt de vereniging ieders krachten om alledaags seksisme op de werkvloer te bestrijden en biedt ze beste praktijken over dit onderwerp.

Dit initiatief versterkt onze inzet voor inclusie, één van de pijlers van onze CSR-strategie.

 

U kunt de OneLife Assessment Pact-vragenlijst hier bekijken (in Engels)


Meer lezen

https://www.groupe-apicil.com/rse/

https://www.groupe-apicil.com/nos-fondations/

https://voile.groupe-apicil.com/

https://www.onelife.com/news/damien-seguin-en-de-kunst-van-het-winnen/?lang=nl