The OneLife Company S.A. (OneLife) heeft haar jaarrekening gepubliceerd die aantoont dat de financiële en bedrijfsprestaties in 2021 een recordniveau bereikten ondanks een globale situatie die nog steeds verstoord wordt door de Covid-19 pandemie en volatiele markten.

De voornaamste hoogtepunten van 2021 voor OneLife zijn de volgende:

  • De premie-inkomsten stegen met 30% ten opzichte van vorig jaar en klokken af op 1,08 miljard euro
  • Dankzij een recordjaar in België bevestigt OneLife haar status als belangrijke speler op die markt inzake de Luxemburgse tak 23-levensverzekering
  • In Frankrijk hebben de premies van de Luxemburgse vrije dienstverleningsactiviteit een nieuw hoogtepunt bereikt, wat bewijst dat de commerciële strategie die de afgelopen twee jaar is gevoerd haar vruchten afwerpt. De premie-inkomsten in Frankrijk via het Franse bijkantoor van OneLife leverde ook goede resultaten op
  • Ook op de Scandinavische markten blijven de premie-inkomsten sterk
  • De investeringen en de strategische partnerschappen op de Iberische markten in het segment van de Britse expats beloven veel goeds voor 2022
  • Dankzij mooie premie-inkomsten en goede marktprestaties zijn de activa onder beheer gestegen met 16% tot een nieuw recordbedrag van 9 miljard euro
  • Dankzij alle inspanningen van de maatschappij en haar werknemers bereikte ook de winstgevendheid recordcijfers met een resultaat van 14,1 miljoen euro (tegenover 5,3 miljoen euro in 2020)
  • Ten slotte bevestigt de maatschappij dat ze financieel uiterst gezond is met een solvency II-ratio van 138% op het einde van het jaar

“Deze uitstekende resultaten zijn het resultaat van een doeltreffende groeistrategie en collectieve inspanningen om oplossingen op maat te ontwikkelen die precies beantwoorden aan de behoeften van onze particuliere en professionele cliënten,” aldus Antonio Corpas, CEO van OneLife. “Wij willen onze partners bedanken voor hun vertrouwen en onze teams voor hun inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren. Aangezien onze maatschappij in 2021 haar 30-jarig bestaan vierde, is het moment aangebroken om een nieuwe ontwikkelingsfase in te zetten om nog meer premie-inkomsten op te halen en te diversifiëren. Zo dragen we actief bij tot de groei van de afdeling Sparen en Financiële diensten van de groep APICIL.”

In 2021 zal OneLife onder meer haar cliënt-/partnerervaring op haar digitale platforms verbeteren, nieuwe producten ontwikkelen zoals het pensioencontract voor Zweden, haar beleggingsoplossingen innovatiever maken en haar interne processen vereenvoudigen door deel te nemen aan een certificeringsprogramma voor permanente verbetering.
Deze maatregelen houden rechtstreeks verband met het strategisch plan van Groupe APICIL, Horizon 2024, dat tot doel heeft een duurzaam bedrijfsmodel uit te bouwen en te innoveren in het aanbieden van grensoverschrijdende vermogensoplossingen vanuit Luxemburg. De verdere verbetering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf, die in het DNA van de groep verankerd is, is eveneens een prioriteit, en OneLife zal acties blijven ondersteunen zoals inclusie, welzijn op het werk en milieubehoud.

Ten slotte blijft OneLife naar aanleiding van de Covid-pandemie haar arbeidsorganisatie flexibeler maken. Op die manier kunnen de werknemers zich nog meer ontplooien en in een stimulerende werkomgeving actief zijn. Bijgevolg ontving het bedrijf eind 2021 voor het eerst het Great Place to Work®-label, een bewijs van de voortdurende inspanningen om vertrouwensrelaties te smeden en het engagement en trots van alle stakeholders in het bedrijf te verhogen. Dat zijn essentiële elementen om een veerkrachtig, succesvol en duurzaam bedrijf op te bouwen.

=>Bekijk de verslagen