Vorig jaar vierde OneLife zijn 30e verjaardag, een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Het ondersteunt onze ambitie om op negen Europese kernmarkten een toonaangevende aanbieder te zijn van grensoverschrijdende vermogensoplossingen voor partners en cliënten, die gebruik maakt van de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering.

Door de pandemie werd de bedrijfswereld geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Ze moet nu manieren vinden om zich te verbeteren en aan te passen, en toch trouw te blijven aan haar missie. Het heeft ons veerkracht gegeven en ons wendbaarheid geleerd, kwaliteiten waarop onze partners en cliënten kunnen rekenen.

Onze partners, cliënten, leveranciers en werknemers bereiken en doeltreffend met hen communiceren is de belangrijkste drijfveer geweest van het bedrijf. Ondanks de afstand wilden we dicht bij de cliënt blijven, communiceren en transparant zijn om vertrouwen op te bouwen en toegevoegde waarde te creëren in een veranderende omgeving.

OneLife in 2021

2021 was een recordjaar voor onze maatschappij. Aangezien levensverzekeringen duidelijk voordelen hebben op financieel vlak en qua successieplanning hebben partners in al onze markten het vermogen van hun cliënten aan OneLife toevertrouwd; een erkenning van onze expertise en de duurzaamheid van OneLifes businessmodel.

Door de band genomen zijn de nieuwe premie-inkomsten en het beheerde vermogen aanzienlijk gegroeid, terwijl onze solvabiliteitsmarges solide zijn gebleven.

Wij behouden onze toonaangevende positie in België dankzij ons sterkste jaar ooit op deze kernmarkt. In Frankrijk hebben we ons marktaandeel aanzienlijk uitgebreid en nieuwe distributiepartners aangetrokken met het OneLife-aanbod. Op de Scandinavische markten werden de hoogste premie-inkomsten opgetekend in de geschiedenis van de maatschappij en in de Iberische regio kunnen we met genoegen vaststellen dat we talrijke nieuwe institutionele relaties hebben opgebouwd die ons als vertrouwde partner voor de toekomst hebben gekozen. Onze nieuwste markt, die van Britse expats in Europa, biedt veel potentieel en levert de expertise van OneLife tevens aan grensoverschrijdende, wereldwijd mobiele cliënten.

30 jaar… en een blik op de toekomst

Onze 30e verjaardag was een prima gelegenheid om onze partners te betrekken bij de speciale OneLife Whitepaper, waarin de voordelen van het Luxemburgse levensverzekeringsaanbod en marktspecifieke casestudy’s worden toegelicht: https://www.onelife.com/news/nieuwe-white-paper-met-betrekking-tot-de-luxemburgse-levensverzekering-specifieke-behoeften-unieke-oplossingen/?lang=nl

We hebben deze gelegenheid aangegrepen om onze Belgische partners te ontmoeten en samen met hen onze 30e verjaardag te vieren tijdens een bijzonder Galadiner in Brussel, wat een uitgelezen kans is in deze Covid-tijden.

Nu 2022 is begonnen, willen wij al onze partners en cliënten bedanken voor hun vertrouwen de afgelopen jaren. Ook in de toekomst zullen we hen optimaal blijven bedienen.

Onze waarden en focus

We zijn ervan overtuigd dat de waarden die ons zo ver hebben gebracht, een troef zijn. We zijn dan ook optimistisch over de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen.  Technologie en innovatie zijn belangrijk. Klantgerichtheid, ons verbeteren en veranderingen doorvoeren zijn essentieel om voeling te houden met onze partners en cliënten, die ook op zakelijk en persoonlijk vlak evolueren. Transparantie, duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn niet langer vrijblijvende keuzes, maar een must voor ondernemingen.

Daarom legt ons strategisch plan, dat deel uitmaakt van Horizon 2024 van de Groupe APICIL, de klemtoon op deze aspecten:

  1. Innovatie in beleggingsoplossingen. OneLife voerde in 2021 verbeteringen door via haar digitale tools om de administratie van beleggingen te vereenvoudigen en partners en cliënten een snellere, efficiëntere dienstverlening voor onze contracten te bieden. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid tot massa-arbitrages, waardoor eenzelfde arbitrage in meerdere contracten tegelijk kan worden uitgevoerd; dagelijkse waardering van fonds internes dédiés met een aantal depotbanken; geautomatiseerde herbalancering van portefeuilles waardoor modelportefeuilles op meerdere contracten kunnen worden toegepast, en de verbetering van het elektronische handtekeningsproces.

In 2022 zullen we op dit pad verdergaan met de ontwikkeling van een aanbod van vastgoedfondsen in België en Frankrijk, een SIF-handelsplatform en nieuwe productontwikkelingen.

  1. Optimalisering van digitale interfaces om het leven eenvoudiger te maken
    We erkennen dat het menselijke aspect bij OneLife hand in hand gaat met een intuïtief digitaal dienstenaanbod. Onze strategie wil daarom de klanten- en partnerervaring op onze digitale platforms verbeteren en ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om intekeningen en polisadministratie te beheren via slimme documentatie.

  2. Versterking van onze bedrijfscultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen
    OneLife wil ervoor zorgen dat vermogens van de ene naar de andere generatie kunnen overgaan in alle veiligheid. Daarom wil onze governance ook een omgeving creëren waarin we iets kunnen teruggeven aan de samenleving en waarin we onze bedrijfsactiviteiten inclusief en divers kunnen benaderen. Mensen staan centraal in alles wat we doen, en wij hebben een zorgplicht ten aanzien van hen.

Groupe APICIL

Onze moedermaatschappij, Groupe APICIL in Frankrijk, kende ook in 2021 een succesvol jaar, waarin zij haar activiteiten en strategie aanpaste aan de uitdagingen van Covid19 om zich te concentreren op haar kerndoel: verzekeringsdiensten met toegevoegde waarde leveren aan mensen die hulp nodig hebben bij sociale, gezondheids- en pensioenoplossingen.

2022 en daarna…

Voor OneLife staan teamwerk en partnerships centraal op alle niveaus van onze organisatie.

Langdurige en nauwe relaties aangaan met onze partners en cliënten is belangrijk, want zo kunnen we ons richten op initiatieven die de hoekstenen vormen van onze groei en het streven naar uitmuntendheid.

Vandaag en in de toekomst draait het niet meer om het managen van een crisis, maar zetten we een nieuwe groeifase in, die we bij OneLife allemaal met energie en enthousiasme tegemoetzien.

Wij allen bij OneLife wensen u, uw families en cliënten een gelukkig en gezond 2022.

Wij kijken ernaar uit om samen met u aan de toekomst te bouwen!

Met de beste wensen,

Antonio Corpas
CEO, OneLife