We zijn net aan 2019 – het laatste jaar van dit decennium- begonnen, en daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u en uw families vanwege iedereen bij OneLife een heel gelukkig nieuwjaar toe te wensen!

We leven in tijden van ingrijpende verandering in alle facetten van ons leven – zeker een uitdagend vooruitzicht. En ook een dat opportuniteiten creëert voor mensen die zich via snel denkwerk, efficiënte samenwerking en een digitale ingesteldheid blijven openstellen om de voordelen aan te grijpen. Dit is wat wij bij OneLife nastreven. Daarbij verbinden we ons ertoe om de verwachtingen van onze partners en cliënten in alle gebieden van onze activiteiten te vervullen en te overtreffen.

2018 – waar ging het allemaal om?

OneLife – Prestaties van 2018

Dit was opnieuw een jaar van groei. We zagen onze premies stijgen tot meer dan € 520 miljoen. Deze sterke prestatie is gebaseerd op de goede resultaten in onze traditionele markten zoals België, en de investeringen die we in andere markten hebben gedaan, zoals Iberië en Frankrijk die hun vruchten hebben afgeworpen en hebben geleid tot een goed gediversifieerde portefeuille. Nieuwe relaties met wereldwijde institutionele partners voor onze innovatieve grensoverschrijdende vermogensoplossingen werden aangegaan.

OneLife – Nieuwe opportuniteiten voor 2019

In augustus kondigden we de overname van OneLife door  APICIL Groep (APICIL) aan. APICIL is de vierde grootste groep in Frankrijk in de wereld van sociale bescherming, die zich bezighoudt met ziekte- en levensverzekeringen, pensioenen, spaarproducten en gerelateerde financiële diensten. De investering door APICIL in OneLife is een duidelijk bewijs van zijn engagement ten opzichte van Luxemburg en om de positie van ons bedrijf als verlener van grensoverschrijdende vermogensoplossingen te versterken aan de hand van “unit-linked” levensverzekeringen. De transactie werd op 2 januari 2019 voltooid. We kijken ernaar uit om met APICIL samen te werken om te kapitaliseren op de kennis en positionering van OneLife voor wat vermogensbeheer betreft. Ons gezamenlijke engagement zal zorgen voor verdere groei van onze activiteiten, ons waardeaanbod en de kwaliteit die we onze partners en cliënten over al onze markten heen aanbieden.

Ontwikkeling van ons aanbod

Naast onze goed verankerde expertise in vermogensstructurering, internationale meeneembaarheid en vermogens- en successieplanning, lanceerden we in 2018 een belangrijke campagne onder de naam #Succesvolle #Beleggingen om onze kennis in dit vakgebied te etaleren. Tijdens het voorbije jaar investeerde OneLife stevig in het ontwikkelen van zijn capaciteit in niet-traditionele activa om onze partners en cliënten nieuwe beleggingsopportuniteiten te bieden buiten de traditionele sfeer van aandelen, obligaties en geldmarktfondsen. Deze niet-traditionele activa behelsen private equity, vastgoed- en securitisatievehikels, die in tijden van lage rentevoeten kunnen zorgen voor diversificatie aan de hand van betere opbrengsten, goed beheerde risico’s en blootstelling aan sectoren die een snelle ontwikkeling doormaken. Hier kunt u meer lezen over onze #Succesvolle #Beleggingen campagne!

International Beleggingsforum

Tijdens de elfde editie van het OneLife Beleggingsforum in oktober in Brussel mochten we meer dan 500 gasten verwelkomen, o.a. internationale partners, vermogensbeheerders, traditionele en niet-traditionele fondsenhuizen en een hele rist sprekers en “influencers” die het allemaal hadden over ‘Grenzen overschrijden voor cliënten en beleggingen’.

Technologische upgrade

In de loop van 2018 slaagde OneLife erin de consolidatie van zijn IT-systemen te voltooien – met de migratie naar één platform voor de administratie van alle contracten. Dit betekent dat onze diensten nu een rechtstreekse “straight-through” verwerking aanbieden, wat zorgt voor een betere consistentie en automatisering over al onze operaties heen. We streven ernaar onze partners en cliënten in alle markten en talen een naadloze, efficiënte end-to-end dienstverlening aan te bieden.

Digitaal – het gemakkelijker maken om zaken te doen

OneLife zette zijn digitale transformatie in 2018 voort en voegde de digitale handtekening toe als een cruciale dienst voor alle transacties op de Belgische markt. De invoering voor andere markten is gepland voor 2019. Deze functie is 100% papierloos en geheel veilig. Transacties die digitaal ondertekend worden, hebben dezelfde juridische waarde als papieren documenten die met de hand ondertekend worden. De digitale handtekening biedt een snelle, efficiënte en papierloze dienst voor zowel partners als cliënten. OneLife heeft ook nieuwe functies toegevoegd aan zijn mobiele applicatie, die 24 uur per dag en 7 dagen per week in reële tijd toegang biedt tot portefeuilles voor partners en cliënten.

Regelgeving als motor voor vernieuwing

2018 was een ongezien jaar als het ging om de invoering van nieuwe regelgeving voor de sector van de financiële dienstverlening. Op 1 januari waren er de Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIP’s), op 25 mei de Global Data Protection Regulation (GDPR) en op 1 oktober de Insurance Distribution Directive (IDD), die allemaal voor nog meer veiligheid en transparantie voor cliënten zorgden, met de implementatie van algemene normen die van toepassing werden op beleggingen, persoonsgegevens en de distributie van verzekeringen.

Mensen en kennis

In 2018 versterkte OneLife zijn teams om zijn grensoverschrijdende groeiambities te ondersteunen en rekruteerde talenten voor een aantal cruciale functies, o.a. niet-traditionele activa, klantendienst en vermogensplanning.

Duurzaam ondernemen

OneLife en zijn werknemers waren heel het jaar 2018 actief in liefdadigheidsprojecten! Werknemers trokken hun sportschoenen aan en zamelden geld in voor de European Leucodystrophies Association en namen deel aan de Relais pour la Vie om te helpen kanker te bestrijden. OneLife engageert zich voor liefdadigheidsprogramma’s die helpen om ziekten te bestrijden en de plaatselijke gemeenschap te verbeteren. We vierden ook de Luxemburgse  Dag van de Diversiteit op 17 mei, ter illustratie van de vele culturen, nationaliteiten en talen die OneLife uniek maken.

En wat staat er op de agenda voor 2019?

Internationale ontwikkeling

In 2019 zullen we in België blijven uitbreiden en zullen we markten zoals Frankrijk, met de steun van APICIL, maar ook het Iberische schiereiland, een regio waar we in 2018 een sterke groei vaststelden, verder uitbouwen. België blijft een kernmarkt en we zullen nieuwe middelen en mogelijkheden toevoegen om ervoor te zorgen dat we onze leidende positie daar optimaal benutten. In Denemarken zullen we onze nu al sterke marktpositie nog uitbreiden. In andere markten zoals Skandinavië, streven we ernaar ons marktaandeel uit te breiden en onze relaties met belangrijke institutionele partners te verdiepen.

APICIL, sinds 2 januari onze nieuwe aandeelhouder, zal blijven investeren in de groei van OneLife en ons blijven ondersteunen. Met zijn leiderspositie in Frankrijk en zijn uitgebreide netwerk, zal het de internationale kennis van levensverzekeringen over de grenzen heen van OneLife nog verder ontwikkelen om zijn tak van vermogensbeheer op internationale basis uit te bouwen. Deze strategie zal voor de partners en cliënten van OneLife heel wat toegevoegde waarde creëren op het vlak van diensten en oplossingen.

Digitaal stappenplan

We zullen in 2019 onze digitale transformatie blijven implementeren en de dematerialisatie van documenten als cruciale dienst aanbieden aan onze partners en cliënten. Voor het stappenplan van dit jaar is de belangrijkste prioriteit dat we onze polisdocumenten digitaal ter beschikking stellen op onze veilige platformen youroffice en yourassets, in slechts een paar klikken, en dat we klantenervaring met het gebruik van onze technologie steeds beter maken.

Klantenervaring

Onze focus blijft erop gericht onze operationele efficiëntie te verhogen die ons zal toelaten om ons te richten op onze partners en cliënten. Voor onze strategie in 2019 is het van cruciaal belang dat we onze operaties verder stroomlijnen en vernieuwing brengen en zowel partners als cliënten snelle, efficiënte diensten verlenen. We willen het makkelijker maken om zaken te doen met OneLife en een betere toegang verlenen tot online platforms en functies die de connectie tussen alle partijen die bij het contractbeheer betrokken zijn, eenvoudiger maken.

Ik wil graag afsluiten met een bedankje aan u, onze gewaardeerde partners, voor onze voortgezette samenwerking. Onze toekomst wordt geïnspireerd door u en uw cliënten. Onze nieuwe aandeelhouder, APICIL Groep, engageert zich voor een voortdurende ontwikkeling van onze activiteiten, zodat wij u de kennis, oplossingen en diensten van een toonaangevende vermogensbeheerder kunnen bieden. Ik kan u verzekeren dat ook onze teams als één man achter dit doel staan. We kijken uit naar dit nieuwe jaar en de opportuniteiten die het biedt om in het gemeenschappelijke belang van onze cliënten samen te werken!

Met de allerbeste wensen voor 2019,

Antonio Corpas
Chief Executive Officer