OneLife heeft haar jaarcijfers gepubliceerd, die een nieuw recordjaar voor zowel premies als financiële resultaten laten optekenen. Dit ondanks tumultueuze markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de stijgende inflatie.

De voornaamste hoogtepunten van 2022 voor OneLife zijn als volgt:

  • De premie-inkomsten stegen met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar en kwamen uit op 1,4 miljard euro
  • Deze record premie-inkomsten voor OneLife bevestigen de leidende positie van de maatschappij op de Belgische markt en haar groeiende aanwezigheid op de Franse markt
  • De in Spanje en Denemarken geïnde premies maken OneLife de belangrijkste Luxemburgse speler op deze markten
  • Nieuwe oplossingen op de Zweedse en Portugese markt hebben de vraag aangewakkerd, die naar verwachting in 2023 verder zal toenemen
  • De UK expat business is goed gegroeid met een mobiel cliënteel dat op zoek is naar gepersonaliseerde oplossingen
  • Als gevolg van de sterke instroom, en ondanks de marktcontext, zijn de activa onder beheer goed op peil gebleven
  • Dankzij alle inspanningen van het bedrijf en haar werknemers kon een recordwinst worden geboekt met een nettoresultaat van 16,9 miljoen euro, een stijging van bijna 20% ten opzichte van 2021
  • Ten slotte bevestigt de maatschappij dat ze financieel stabiel is met een solvency II-ratio van 144% aan het eind van het jaar

 

“Deze resultaten zijn het resultaat van het strategisch plan H24 dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd om onze Europese distributie te stimuleren en te diversifiëren door in te zetten op efficiëntie, ondersteuning en innovatie”, aldus Elio Fratini, CEO van OneLife. “Ik wil al onze medewerkers bedanken die zich inzetten om onze partners en hun cliënten een ervaring te bieden die gebaseerd is op kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid. De gesprekken met de partners bevestigen dat het bedrijf op de goede weg is, met een tevredenheid en vertrouwen dat wij dagelijks willen blijven honoreren en verbeteren.”


In 2022 heeft OneLife haar vermogens- en financiële aanbod verder uitgebreid, met name op het gebied van niet-traditionele activa. Het digitale was een belangrijk aandachtspunt met de invoering van SWIFT en de lancering van grote projecten, waaronder het toekomstige 100% gedigitaliseerde intekeningsproces op basis van het beproefde instrument van Groupe APICIL, dat al in gebruik is bij het Franse bijkantoor van OneLife. Het jaar stond ook in het teken van nieuwe regelgeving. Zo heeft OneLife in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme haar kennis over cliënten en haar periodieke toetsingsmechanismen versterkt. Er zijn ook tools beschikbaar gesteld aan partners om de ESG-voorkeuren van hun cliënten te verzamelen.

Vanuit menselijk oogpunt, terwijl COVID de werkorganisatie al danig had veranderd, kreeg OneLife in 2022 het Great Place to Work-label, als beloning voor haar inspanningen om intern vertrouwensrelaties op te bouwen om teamgeest, empowerment en innovatie te stimuleren, sleutelelementen van een veerkrachtig, duurzaam en succesvol bedrijf.

Ten slotte is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk aandachtspunt voor OneLife. Het bedrijf voerde een volledige doorlichting uit en richtte werkgroepen op om zich te concentreren op twee prioritaire gebieden: het welzijn van de werknemers op het werk en de strijd tegen de opwarming van de aarde door een koolstofarme overgang en een geëngageerd beleggingsbeleid. In deze context kreeg OneLife in 2022 het ESR-label toegekend als erkenning voor haar inspanningen om een MVO-strategie met een concreet actieplan voor de komende jaren uit te voeren.

=>Bekijk de verslagen