The OneLife Company S.A. (OneLife) en zijn moedermaatschappij The OneLife Holding Sàrl hebben hun jaarrekeningen gepubliceerd, die goede prestaties voor 2018 bevestigen, met een omzetgroei en een diversificatie van de markten.

Wat de financiële prestaties betreft, heeft OneLife een incasso van 563 miljoen EUR aan nieuwe premies geboekt (+ 11% in vergelijking met 2017), met een winst van 5,2 miljoen EUR in 2018.

Bovendien blijven de uitstaande bedragen stabiel rond 5 miljard euro en bevestigt de maatschappij haar financiële soliditeit met een solvabiliteitsratio II van 154% aan het einde van het jaar.

OneLife boekte in 2018 solide resultaten en bevestigt daarmee de strategie die in 2015 werd opgestart om een grotere voet aan de grond te krijgen in Europa door meer te investeren in technologie en de ontwikkeling van nieuwe markten, samen met een betere kostenbeheersing en aanwending van het kapitaal. De opmerkelijkste punten voor 2018 zijn:

Marktontwikkeling: België, historisch gezien de eerste markt van de maatschappij, heeft goede prestaties neergezet, die werden ondersteund door grote bijdragen van nieuwe markten zoals de Scandinavische landen, Frankrijk of Spanje, waar OneLife dit jaar de tweede Luxemburgse maatschappij is op basis van incasso. Overigens heeft OneLife in zijn streven naar innovatieve grensoverschrijdende oplossingen nieuwe relaties bevestigd met belangrijke internationale institutionele partners.

Ontwikkeling van de maatschappij: op 1 augustus 2018 kondigde OneLife de overname van de maatschappij door APICIL Groep aan, de vierde groep op het vlak van sociale bescherming in Frankrijk. De transactie werd afgewerkt op 2 januari 2019 en OneLife maakt voortaan deel uit van APICIL Groep. De Groep heeft de intentie de knowhow van OneLife als levensverzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in internationale vermogensbeheeroplossingen voor vermogende klanten en hun families verder te blijven ontwikkelen.

Verdere investeringen in technologie en innovatie: OneLife heeft de consolidatie van zijn informaticasystemen in 2018 beëindigd en is overgeschakeld naar één gezamenlijk platform voor het beheer van de contracten, om zijn partners en klanten op de verschillende markten een betere en coherente ervaring te bieden. Bovendien werden dit jaar nieuwe digitale tools ingevoerd, zoals de elektronische handtekening, een update van de beveiligde online platformen en van zijn toepassingen, en de online beschikbaarheid van de rekeninguittreksels.

Aantrekken van talent: OneLife heeft zwaar geïnvesteerd in de rekrutering van talent in diverse domeinen, zoals vermogensstructurering, klantendiensten en beleggingen, ter ondersteuning van zijn globale ambities om steeds veeleisendere internationale klanten van dienst te zijn.

 

Antonio Corpas, CEO van OneLife, verklaart: “2018 was opnieuw een jaar vol grote verwezenlijkingen voor OneLife. De overname van de maatschappij door APICIL Groep bewijst dat ons commerciële model en ons sterke groeitraject werken. In 2019 willen wij onze posities op de markten nog verder versterken, onze operationele efficiëntie nog verbeteren en blijven innoveren in onze diensten om de ervaring van onze klanten en onze partners steeds beter te maken. “

 

The OneLife Company S.A.

Gecontroleerd  jaarverslag & rekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, klik => hier.

Rapport over de solvabiliteit & de financiële positie (SFCR), en bijlagen, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, klik hier.

The OneLife Holding S.à r.l.

Gecontroleerd geconsolideerd jaarverslag & rekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, klik hier.