Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (Algemene regelgeving rond gegevensbescherming)(regelgeving (EU) 2016/679) en is een regelgeving waarmee de Europese Unie de gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie (EU) wil versterken en uniform maken. De GDPR schrijft richtlijnen voor voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor personen binnen de EU. Hij wordt op 25 mei 2018 van kracht.

“GDPR is een nieuwe regelgeving die op 25 mei van kracht wordt en bedoeld is om de bescherming van persoonsgegevens voor alle personen binnen de EU te versterken en uniform te maken.”

=> Oefen jouw rechten uit !

Opsommingspunten – Cruciale informatie over GDPR

 • GDPR is bedoeld om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen de EU te beschermen
 • Hij stelt duidelijke richtlijnen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld
 • Hij zorgt ervoor dat personen op wie de gegevens betrekking hebben, hun rechten kunnen uitoefenen wanneer zij dit wensen en contact kunnen opnemen met de Data Protection Officer (DPO – directeur gegevensbescherming) als ze vragen of bezorgdheden hebben.

U kunt ook hieronder onze GDPR-video bekijken die volledige informatie geeft over GDPR en wat de gevolgen ervan zijn.

 

Waarom GDPR?

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd is, streeft de nieuwe regelgeving ernaar om personen beter te beschermen bij de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens.

De GDPR streeft bijgevolg naar:

 • harmonisatie van de verwerking van persoonsgegevens in heel de EU
 • een betere stroom van persoonsgegevens doorheen alle 28 EU-lidstaten
 • een inhaalbeweging voor de sterke stijging in digitale communicatie, bv. sociale media
 • uitbreiding van de rechten van personen waarop de gegevens betrekking hebben
 • privacy als norm naar ontwerp.

“GDPR stelt duidelijke richtlijnen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van individuen binnen de EU en zorgt ervoor dat een aantal rechten kunnen worden uitgeoefend.”

 

Hoe worden persoonsgegevens binnen de GDPR gedefinieerd?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie (bijvoorbeeld naam, ID-nummer, locatiegegevens, e-mailadressen enz.) op basis waarvan een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd. De nieuwe regelgeving vereist nu dat personen een eerlijke, wettelijke en transparante verwerking van hun persoonsgegevens door bedrijven krijgen en dat ze een aantal rechten hebben met betrekking tot deze data.

In de GDPR zijn ook specifieke vereisten verwerkt voor de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens of gevoelige gegevens. Dit omvat categorieën zoals ras of etnische of etnische afkomst, politieke overtuigen, religieuze overtuigingen, gezondheidsinformatie…

=> Oefen jouw rechten uit !

Wat zijn de rechten van personen op wie de gegevens betrekking hebben volgens de GDPR?

Personen waarop de gegevens betrekking hebben, hebben het recht om duidelijke en begrijpelijke informatie te ontvangen over:

 • wie hun gegevens verwerkt
 • welke gegevens worden verwerkt
 • wat het doel is van de verwerking van gegevens

Ze hebben ook het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die een organisatie bijhoudt, om ze indien nodig te corrigeren en de verwerking van hun gegevens te beperken.

Ze kunnen ook vragen dat hun huidige dienstverlener hun persoonsgegevens al dan niet doorsturen naar een andere dienstverlener, bv. bij het omschakelen van het sociale netwerk op het internet naar het andere.

Ze hebben ook het recht om vergeten te worden, wat betekent dat de personen op wie de gegevens betrekking hebben kunnen vragen dat hun persoonsgegevens worden gewist indien ze niet langer wensen dat ze verwerkt worden en wanneer er geen geldige reden meer bestaat voor het bedrijf om ze bij te houden.

 

Wat betekent de GDPR voor onze OneLife-cliënten?

Indien u cliënt bent van OneLife, hebt u ons al toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de Algemene voorwaarden, die u hebt ondertekend toen uw levensverzekeringspolis aanging bij ons. Het is echter mogelijk dat u een of meer van uw rechten volgens de GDPR wenst uit te oefenen. In dat geval vragen we u een verzoek te versturen via e-mail naar de Data Protection Officer (directeur gegevensbescherming) te versturen. Dit is het e-mailadres: dpo@onelife.com 

 

Wat betekent GDPR voor de personen die naar de website van OneLife gaan?

Voor mensen die onze website, www.onelife.com, bezoeken, is er een nieuwe juridische vermelding en een nieuw Privacybeleid voor de website, waarin informatie staat over onze cookies. Kik hier om dit te bekijken! Indien u wenst te kiezen welke cookies u van uw bezoek aan de website van OneLife wenst toe te staan, ga dan hier naar onze speciale Cookies-pagina.

“OneLife engageert zich beveiliging en bescherming van gegevens en werkt nauw samen met zijn partners, cliënten en potentiële cliënten om ervoor te zorgen dat alle verplichtingen vervuld zijn.”

=> Oefen jouw rechten uit !

Met wie moet ik contact opnemen als ik hulp nodig heb?

Indien u meer begeleiding wenst in het kader van uw rechten rond gegevensbescherming volgens de GDPR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dpo@onelife.com.